Zakaj na predstavitvi »prenove« OŠ Škofije ne bo predsednika sveta KS?

 

Občinska uprava na čelu s trenutnim županom Borisom Popovičem je bila vseh šestnajst let svoje vladavine gluha za vsakoletna poročila o izredno slabem stanju šolskega objekta.

Decembra  2009 je bil sicer v občinski proračun vnesen investicijski projekt za novo šolo, ki naj bi se za 9 milijonov evrov zgradila v letih 2010 in 2011. Krajani, starši, učenci in vodstvo šole so se veselili obljube, da bo vendar končno prišlo do ureditve prostorske stiske in nadomestitve propadajočega montažnega objekta.

Velja spomniti, da se je po decembru 2009 vstopalo v volilno leto 2010, ki je bilo zaradi uspešnega osamosvajanja Ankarana, preneseno v leto 2011. Ko se je po volitvah ob isti oblasti in strukturi občinskega sveta sprejemal novi občinski proračun za leto 2012, pa je investicija v novo šolo na Škofijah izginila. Nihče v novem občinskem svetu, niti svetnica iz Škofije Vlasta Vežnaver, ob tem ni vprašal za pojasnilo, kje se je izgubil načrtovani objekt nove šole.

Od tedaj je bil župan gluh za vse sklepe zborov krajanov Škofij, ki jih je na začetku podpirala tudi sedanja ravnateljica. Zahteva po novi šoli se je obravnavala na številnih sejah sveta. Župan se ni odzival ne na povabila na zbore krajanov ne na seje sveta. Ni se odzival niti na apele staršev. Je pa že kmalu po nastopu mandata 2011-2014  zasnoval idejo kako za malo denarja krajane, starše in otroke žejne prepeljati čez vodo – z nesmiselno energetsko sanacijo dotrajanega montažnega objekta. Žal se je tej ideji pridružila tudi ravnateljica in s tem obrnila hrbet krajanom in krajevni skupnosti Škofije v prizadevanjih za novo šolo. Zakaj je klonila in se izneverila potrebam kraja in učencev, ve najbolje sama. Vendar je to ne razrešuje odgovornosti.

Zadnja ignoranca vseh odločevalskih akterjev in njihovih satelitov pa je bila izražena letos, ko se je aktivirala civilna iniciativa  s pomenskim imenom problema skupnosti ŠPET (Škofije, Plavje, Elerji, Tinjan). Namesto dialoga je župan uporabil vse avtokratske vzvode:  od obljub, groženj, izsiljevanja do njemu lastnih osebnih diskreditacij nasprotno - ali samo zdravorazumsko mislečih.

S svojo neudeležbo izražam nestrinjanje z ignorantskim odnosom do potreb in zahtev lokalne skupnosti (krajani, starši, otroci, organi KS). Ne nasedam metanju peska v oči, saj je tako imenovana prenova le izvedba nujnih vzdrževalnih del na preživetem objektu. Ne nasedam ponavljajočim se lažnim predvolilnim obljubam. Ne nazadnje tudi obsojam zlorabo otrok in pesnika za predvolilno politično kampanjo.

Zato bojkotiram ta dogodek in se bom(o) za novo šolo borili naprej, ne glede na to kdo bo letos decembra župan.   

Edmond Gašpar

Predsednik Sveta KS Škofije