Slavnostna govornica dr. Vesna Mikolič

 

Na petkovi slovesnosti ob krajevnem prazniku KS Škofije bo slavnostna govornica dr. Vesna Mikolič.
Dr. Vesna Mikolič je redna profesorica in znanstvena svetnica na jezikoslovnem inštitutu ZRS Koper in na Oddelku za slovenski jezik in književnost Univerze v Trstu. Je slovenistka in italijanistka, publicistka, avtorica številnih znanstvenih del, ukvarja se z jezikom in kulturo, etnično identiteto, medkulturno in nenasilno komunikacijo, pomenoslovjem in terminologijo. Deluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Tako je nosilka raziskovalnega programa »Razsežnosti slovenstva med lokalnim in globalnim v začetku tretjega tisočletja«, vodja projekta LAS za ovrednotenje reke Rižane »MiR od mlina do mlina« in avtorica modela medkulturnega poučevanja jezika in književnosti za preprečevanje konfliktov TILKA, ki ga v okviru več projektov širi po slovenskih šolah. Je tudi članica Upravnega odbora Slovenske matice in predsednica Strokovnega sveta Zlatega kamna, sistema za spodbujanje razvoja slovenskih občin. Za svoje strokovno-znanstveno delo je prejela več nagrad.