Predstavitev članov sveta

Svetniki mandat 2018-2022
 
Matjaž Čok, predsednik, Plavje
Borut Slapnik, Sp. Škofije
Alan Radin, Sp. Škofije
Milan Markočič, Sp. Škofije
Rino Hrvatin, Zg. Škofije
Nataša Rešek, Zg. Škofije
Erika Markežič Kapelj, podpredsednica, Zg. Škofije
Neja Bonbek Natek, Tinjan
Neva Tul, Plavje
Damian Eler, Elerji
Valentina Petaroš Jeromela
 
Vsebine so še v pripravi.