Sklic 9. redne seje

Mestna občina Koper

Krajevna skupnost Škofije

Predsednik Sveta krajevne   skupnosti 


Vabilo


Vabim vas na 9. redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Škofije, v sredo,  1.7.2020 ob 18.00 uri, 

ki bo v avli ZD Škofije

 Dnevni red :

  1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje ter korespondenčnih sej
  2. Poročilo predsednika:                                                                                                                                      - osnovna šola                                                                                                                                                - ambulanta                                                                                                                                                    - 2. tir                                                                                                                                                               - ostale tekoče zadeve 
  3. Poročila odborov
  4. *Pobude in predlogi krajanov
  5. Razno

*krajani, ki želijo podati vprašanje ali mnenje v razpravi pod  točko 4., se morajo najaviti v tajništvu najkasneje do 29.6.2020.

 

                                                                                  Predsednik Sveta KS Škofije

                                                                                   Matjaž Čok   l.r.