Netočne izjave župana o šoli in ambulanti

Na portalu MMC (javni zavod RTV) je danes objavljen odgovor na članek z naslovom Popovič: Občine bi morale imeti vpogled v to, ali prosilec res potrebuje neprofitno stanovanje, ki je bil objavljen18.10. 2018.  V njem je koprski župan podal kar nekaj netočnih, neresničnih in zavajajočih informacij, zato je predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar zahteval prikaz nasprotnih dejstev.

Med drugim je izjavil, da o novogradnji šole na Škofijah nikoli ni bilo govora. To ne drži. Leta 2009 je MOK naročila pregled obstoječega objekta osnovne šole Škofije. Istega leta je v Načrtu razvojnih programov 2010 – 2013 zapisano, da je obstoječi objekt tehnično neustrezen in da se bo z novogradnjo zagotovilo optimalne pogoje za šolsko populacijo. Objavljen je bil Javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenje za gradnjo. Na UE Koper je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. V proračunu za leto 2010 je bila izgradnja nove šole opredeljena s skupno 9 milijoni evrov.

Naslednja netočna županova izjava je, da je bil projekt prenove in obnove preživetega montažnega objekta usklajen s starši otrok. To ne drži, saj vsi sklepi krajevne skupnosti govorijo o novo-gradnji in zahtevi po novi šoli.

Tudi ne drži, da naj bi zahteva civilne iniciative temeljila na magistrski nalogi, ki jo je izdelala prijateljica enega od predstavnikov civilne iniciative. Avtorica magistrske naloge je bila šele kasneje seznanjena in celo začudena, da so njeno delo uporabili in ga navajali kot dobro prakso načrtovanja.

Prav tako ne drži tudi izjava župana, da je civilna iniciativa preprečila celovito obnovo šole z energetsko sanacijo. Civilna iniciativa je izrazila zgolj svoje nestrinjanje z nesmiselnim olepševanjem preživetega montažnega objekta in je zato zahtevala izgradnjo nove šole. Napačno zastavljen investicijski projekt energetske sanacije, ki ga je potrdil občinski svet, je ustavil župan sam in to brez ponovnega sklepa občinskega sveta.

Tudi županove navedbe glede nove ambulante na Škofijah ne držijo. Kdor pozna mehanizme dodeljevanja zdravstvenih programov, ve, da se programi dodeljujejo nosilcu primarnega zdravstva – občini, ki po svoji presoji umešča ambulante na svojem teritoriju. Če bi držala navedba, da je občina načrtovala ambulanto na Škofijah, bi pričakovali, da bo aktivno pristopila k ureditvi prostorov takoj po prvem signalu, da bo občini odobreno financiranje enega dodatnega programa splošne medicine. To se je zgodilo novembra 2017, župan pa si je vzel čas za ogled možnih lokacij šele v začetku aprila 2018. Poudarjamo, da občina lahko vedno prenese eno od mestnih ambulant v zaledje, če to dogovori s svetom zavoda ZD Koper in strokovnim vodstvom, predhodno pa uredi standardom primerne prostore. Svet zavoda Zdravstvenega doma do danes ni prejel nobenega sklepa o ambulanti na Škofijah.

Krajevna skupnost Škofije, predsednik Edmund Gašpar

Intervju z županom je na tej povezavi: http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/primorje/popovic-obcine-bi-morale-imeti-vpogled-v-to-ali-prosilec-res-potrebuje-neprofitno-stanovanje/469184