1. redna seja Sveta KS Škofije - 6.12.2022

Svet KS Škofije 2022-2026

6. decembra se je sestal svet v novi sestavi. 

Sejo je uvodoma vodila najstarejša članica Neva Tul. Na njen predlog je bil za predsednika sveta izvoljen Matjaž Čok, ki je za podpredsednico predlagal Eriko Markežič Kapelj. Oba predloga je svet soglasno podprl. 

Člani Sveta KS Škofije v mandatu 2022-2026:

  • volilna enota št. 1 – Sp. Škofije: BORUT SLAPNIK, ALAN RADIN, MILOŠ MILAN MARKOČIČ, 
  • volilna enota št. 2 – Zg. Škofije: RINO HRVATIN, ERIKA MARKEŽIČ KAPELJ (podpredsednica), OSKAR DODIČ  
  • volilna enota št. 3 – Tinjan: NEJA BONBEK NATEK  
  • volilna enota št. 4 – Plavje: MATJAŽ ČOK (predsednik), NEVA TUL 
  • volilna enota št. 5 – Elerji: NATAŠA BATAGELJ NDIOR

Po predstavitvi članov je sledilo druženje v priljubljenem lokalu B-Zone. 

- PRILOGA: Nepotrjeni zapisnik seje 6.12.2022

Deli: