Predstavitev KS Škofije

Predstavitev največje zaledne krajevne skupnosti v Mestni občini Koper

KS Škofije so največja zaledna krajevna skupnost v Mestni občini Koper in ena največjih med 22 KS v občini.

Površina: 13,6 km 2  

Strnjeni zaselki: 13-15, odvisno od kriterija števila gospodinjstev 

Skupno število gospodinjstev:  1.200 

Skupno število prebivalcev blizu 3.450 ( na dan 24.7.2019), kar predstavlja 6,6% prebivalstva v občini 

  • Polnoletni (z volilno pravico): 2.740 
  • Predšolski otroci : cca 140
  • Osnovnošolski otroci: cca 260
  • Nepolnoletna mladinska populacija : cca 130

KS Škofije v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in statutom Mestne občine Koper vodi svet KS Škofije, ki ima 11 članov.