Cerkev

Tržaška škofija je poleg bližnjega Krasa obsegala vasi okrog kraškega roba v Istri, segala do Lupoglava pod Učko in daleč v zaledje do Pivke in Postojne.

Tržaška škofija je poleg bližnjega Krasa obsegala vasi okrog kraškega roba v Istri, segala do Lupoglava pod Učko in daleč v zaledje do Pivke in Postojne. V 12. stol. pa je tržaška odstopila koprski škofiji vasico Tinjan z okolico. Koprski škofje so se zato dolgo imenovali Tinjanski grofje ( Conti di Antinian ).  V skladu s častitljivo starostjo Tinjana je tudi prva omemba tamkajšnjega duhovnika ( plebano Teofanio ) v listini iz leta 1303. Če takrat v Tinjanu še ni delovala župnija in je nastala kasneje, je bila gotovo daleč med najstarejšimi v okolici. V začetku 20. stol. je bila pridružena dekanski župniji in od 30-ih let naprej tam po več stoletjih ni bilo stalnega duhovnika, leta 2005 pa je dokončno postala del nove župnije Škofije. 

Ostale vasi našega območja so bile skozi stoletja vključene v razne bližnje župnije. Tako je bila Dolenja Škofija, verjetno kot narodnostno mešani predel, ki se je ujemal z območjem kortin, v okviru župnije Lazaret – Rižana. Ta je obsegala vso ožjo koprsko okolico od Škocjana do Vanganela, Pobegov,Čežarjev, Bertokov in Sermina do Ankarana in Valdoltre.  Srednja  Škofija in Lenardi so spadali k župniji Dekani, Gorenja Škofija  in Urbanci pa k Tinjanu. Plavje in Elerji skupaj s Korošci ( Sv. Barbara ) so kot samostojna kaplanija z lastnim kaplanom vsaj v 19. in v prvi polovici  20. stol. bili v osapski župniji. 

 Leta 1960 je bila ustanovljena župnija Škofije, ki zajema vse vasi in  zaselke krajevne skupnosti in zdaj devetletne Osnovne šole Škofije.