Demografski podatki

Po številu prebivalcev je KS Škofije peta največja krajevna skupnost v MOK, kjer število prebivalcev nadpovprečno hitro narašča. V KS živi blizu 3.450 krajanov. Njihovo rast in strukturo kažejo tabele.

Rast števila prebivalcev po letih 

Naselje

 
 
 

L e t o

 
 
 
 
 

1869

1961

1971

1981

1991

2002

2008

Ind. 91/08

Elerji

78

107

111

109

114

141

165

1,45

Plavje

334

325

405

407

434

435

453

1,04

Sp.Škofije

465

999

1148

1239

1202

1221

1301

1,08

Tinjan

360

161

175

151

139

151

160

1,15

Zg.Škofije

266

453

509

506

597

745

816

1,37

Skupaj

1503

2045

2348

2412

2486

2693

2895

1,16

Od leta 1991 do 2008 sta Plavje in Sp. Škofije skoraj stagnirale, hitro pa se je povečevala poselitev na Elerjih, za kar 45% in na Zg. Škofijah, za 37%.

Naselje

 
 

L e t o

 
 
 

2011

2012

2013

2014

Ind. 14/11

Elerji

176

172

175

176

1,00

Plavje

500

519

532

527

1,05

Sp.Škofije

1402

1415

1442

1414

1,01

Tinjan

178

178

186

181

1,02

Zg.Škofije

917

922

948

979

1,07

Skupaj

3173

3206

3283

3277

1,03

V tem obdobju je bila daleč največja rast na Zg. Škofijah. V domovih od Sp. Škofij do Tinjana živi  že 1.160 ljudi.


Naselje

L e t o 


2019


Ind. 19/14
Elerji181


1,03
Plavje588


1,11
Sp. Škofije1451


1,03
Tinjan196


1,08
Zg. Škofije1020


1,04
Skupaj3436


1,05

Od zajema podatkov leta 2014 pa do 2019 beležimo največji prirast populacije na Plavjah. 

Starostna struktura:

Naselje

 

Starost v letih

 
 

0-14

15-19

19+

Elerji

20

7

154

Plavje

96

16

476

Sp.Škofije

237

45

1169

Tinjan

28

9

159

Zg.Škofije

169

41

810

Skupaj

550

118

2768

Največ prebivalcev po starostnih skupinah:

  • V vseh naseljih prevladuje populacija starejša od 19 let. 

Otrok oziroma vseh mladih, od novorojenčkov do 19 let, je 668 kar predstavlja skoraj 20 odstotni delež populacije KS Škofije (19,44%).