Šola in vrtec

Osnovna šola

Osnovna šola Oskarja Kovačiča v krajevni skupnosti Škofije ima letno več kot 240 učencev. V okviru šole kot organizacijska enota deluje vrtec, ki skrbi za 125 predšolskih otrok. Ravnateljica je Vlasta Baraga. Šola nosi ime po narodnem heroju Oskarju Kovačiču.

Vse podatke o šoli in vrtcu je mogoče najti na naslovu http://www.sola-skofije.si/.

Prva osnovna šola je bila na Sp. Škofijah zgrajena leta 1900  v času takratne Avstro-Ogrske in pouk je v njej potekal do leta 1977. Leta 1970 je bila zunanjost stare šole sicer še vedno dokaj čvrsta, vendar je bila zgradba dotrajana in nič več varna za otroke. Krajani so se s pomočjo občinske uprave lotili temeljitih priprav na gradnjo nove šole. Staro so podrli in začeli graditi novo.

Nova šola je zrasla na začetku Spodnjih Škofij in v središču krajevne skupnosti v bližini državne ceste. Otvoritev novega šolskega poslopja je bila 3. 7. 1977 in takrat je bil za krajane, učence in zaposlene v šoli to velik dogodek. Življenje in delo v novi šoli se je bistveno izboljšalo. Odpravljen je bil dvoizmenski pouk, šola je imela telovadnico in športno igrišče.

Pod šolo  je bil leta 1991 zgrajen še sodoben otroški vrtec. Zaradi prostorske stiske je je dobil leta 2014 sodoben prizidek.

Na  mestu stare šole  je zrasel  trgovsko - stanovanjski objekt in na njem je od 1. 12. 1996 v spomin na staro šolo postavljena spominska plošča. 

Oskar Kovačič

Narodni heroj , po katerem nosi ime osnovna šola na Škofijah, se je rodil  v Mostu na Soči, 27. oktobra 1908. Kmalu je  skupaj s starši zapustil rodni kraj in se preselil v Ljubljano. Sodeloval je pri obnavljanju partijskih organizacij v Sloveniji. Januarja 1940 je bil odgnan v zapor v Bilećo. Ob vrnitvi v Ljubljano je postal član glavnega štab partizanskih enot. Njegovo partizansko ime je bilo Anton Polak. Avgusta 1940 ga je vodstvo NOB Slovenije poslalo v Trst, kjer je ustanovil več odborov Osvobodilne fronte (OF) in partijskih organizacij. Na Plavjah se je z zavednim Slovencem, Jožetom Jamškom, dogovoril za sestanek v njegovi hiši. Tako je bil 1. decembra 1941 na Plavjah ustanovljen prvi odbor OF za Slovensko Istro. Že 10. decembra je bil aretiran v Trstu. Izdal ga je tajni agent tržaške fašistične policije, ki se mu je posrečilo vriniti med pripadnike OF. Pred posebnim sodiščem v Rimu je bil obsojen na 30 let zapora. Med prestajanjem kazni je zbolel.

Po posredovanju Rdečega križa so ga decembra 1943 izpustili. Po vrnitvi v Ljubljano, je 29. 1. 1944 umrl.

Po osvoboditvi je bil razglašen za narodnega heroja. 21. decembra 1969 je bil pred staro stavbo osnovne šole odkrit njegov bronast kip. Od takrat se  šola poimenuje po njem. Ob otvoritvi nove šole, 3. julija 1977, je bil doprsni kip Oskarja Kovačiča premeščen pred novo šolo.

Prvi december je tudi dan KS Škofij.