Kanalizacija

Dela na kanalizacijskem omrežju v KS Škofije.

26.02.2022 - Novica: https://www.ks-skofije.si/novice/to-je-predvidena-casovnica-izvedbe-del-na-kanalizacijskem-omrezju-v-aglomeraciji-skofije


20.1.2022

Na sestanku 08.12.2021 je bilo sporočeno, da se bo gradnja začela šele v aprilu 2022. Čakamo še natančen terminski načrt. Dela pa naj bi se začela na MP Škofije. Gradnja se bo torej pričela od Sp. Škofij navzgor. 

Gradnja kanalizacije je trenutno najbolj pereča zadeva, saj je od gradnje le-te, odvisna rekonstrukcija kar nekaj cest (Škrlače, 3. Škofije in celotna cesta Sp. Škofije-Tinjan). Načrtujemo široko obveščanje javnosti z letaki in predstavitvijo. Izbrali smo tudi odgovorni osebi: Damjan Gregorič in Rino Hrvatin.

Svet na 14. redni seji sprejme sklep: "KS Škofije predlaga, da se imenuje odgovorni osebi za spremljanje in koordinacijo pri izgradnji kanalizacije: Rino Hrvatin in Damjan Gregorič".