Pokopališča v KS Škofije

V naši krajevni skupnosti imamo tri pokopališča. Največje med njimi je škofijsko.

POKOPALIŠČE ŠKOFIJE

Največje pokopališče v KS Škofije se nahaja nad osnovno šolo in športno dvorano Burja.

Dostop in parkiranje

Do pokopališča pridemo z državne ceste Koper-Škofije-Trst kjer zavijemo pri odcepu za Tinjan. Po približno 350m je na levi strani veliko makadamsko parkirišče. 

Načrt pokopališča: Pokopališče Škofije


POKOPALIŠČE TINJAN

Manjše pokopališče na vrhu tinjanskega hriba. 


Dostop in parkiranje

Z državne ceste Koper-Škofije-Trst zavijemo pri odcepu za Tinjan in vozimo 4 km. Avto je najbolje parkirati na vaškem, makadamskem parkirišču ali pa pri tinjanski cerkvi. Od tod nadaljujemo peš do pokopališča.

Načrt pokopališča: Pokopališče Tinjan


POKOPALIŠČE PLAVJE

Pokopališče se nahaja med bencinskim servisom in nekdanjim maloobmejnim prehodom. 


Dostop in parkiranje

Z državne ceste Koper-Škofije-Trst zavijemo pri odcepu za Plavje. Pot nadaljujemo skozi dokaj ozko vašo cesto kjer pri plavski cerkvi zavijemo levo, v smeri proti Trstu (nekdanjemu maloobmejnemu prehodu). Takoj za bencinskim servisom je manjše asfaltirano parkirišče. 

Načrt pokopališča: Pokopališče Plavje