Statut Mestne občine Koper

Občinski svet Mestne občine Koper je  sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Koper.

Spremembe in dopolnitve statuta  so začele veljati naslednji dan po objavi, to je 19.05.2018. S tem dnem so prenehali veljati statuti krajevnih skupnosti in poslovniki KS.  

Glede vprašanj, ki niso urejena v  VIII. poglavju statuta, se za delovanje svetov krajevnih skupnosti smiselno uporabljajo druge določbe tega statuta in poslovnika občinskega sveta.

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/01/STATUT-MOK-NPB-2018.pdf