Mandat 2018-2022

Svetniki 2014-2018

Matjaž Čok

Plavje, Predsednik sveta KS Škofije

Ekonomist, magister poslovnih ved. Od vedno zaposlen v gospodarstvu. Že od malih nog čutim pripadnost kraju, kjer sem odraščal, kjer sem odrasel in kjer nameravam tudi živeti. Z mednarodnimi izkušnjami pri študiju in delu, skušam vedno poiskati najboljše rešitve in obstoječe še izboljšati. Prisegam na moč argumenta in ne na argument moči; na zdrav razum in ne reševanje težav “po domače”. Na strokovnost, vendar ne na togost. Na sproščenost, a ne na neodgovornost. Predvsem pa zagovarjam vsebino pred formo in končno rezultate pred cilji. 

V preteklem mandatu smo določene stvari samo izboljšali, a še veliko bi jih lahko z boljšim sodelovanjem. Navsezadnje živimo v eni izmed najhitreje rastočih krajevnih skupnostih v občini, kamor se ljudje priseljujejo, zato izzivi postajajo čedalje večji. In moramo biti v koraku s časom! Rad imam Plavje in če lahko še sam dodam kakšen kamenček k napredku naše vasi, ga z veseljem prispevam. 

Živimo med Koprom in Trstom - v Istri doma.

Svetniki 2014-2018

Milan Markočič

Spodnje Škofije

Najpomembnejše naloge bodočega sveta KS morajo strmeti k ustvarjalnosti in složnemu delu, tako se bo lahko izvedlo in izpeljalo vse potrebno v našem kraju. S preudarnostjo, skupnimi močmi in interesi bom s vsemi člani sveta lahko veliko dosegel. Predvsem pa z obojestranskim sodelovanjem MO Koper.

Na Škofijah je potrebno tudi urediti celostno prenovo centra Škofij, idejni načrt je že narejen (na bivši lokaciji bencinske črpalke). Potrebno je urediti krožišče pred vhodom za Tinjan ter pred vhodom proti šoli. Zaželeno je tudi urediti splošno ambulanto, z zdravnikom ki ga rabimo v naši krajevni skupnosti.

V obdobju štirih let si nadejam, da bo MO Koper obnovila obstoječo osnovno šolo.

V štiriletnem obdobju je predvidena tudi rekonstrukcija ceste Škofije – Tinjan. Vsekakor pa bo potrebno urediti tudi ostale lokalne ceste v vsej krajevni skupnosti. Na Elerjih se bomo potrudili in pridobili parcelo, kjer se bo v prihodnosti zgradil vaški dom. Pereči problem je tudi cesta Stari grad, kjer bom usmeril vse svoje moči, da se dokončno uredi. Ne smemo pozabiti niti trga na Plavjah, ki kliče po ureditvi in prenovi. Ravno tako se bomo morali soočiti s problemom stare šole na Plavjah in ji dati pravo vsebino in lep zunanji videz, da bo krasil vas Plavje, ter ureditev kanalizacije. Zaželeno je, da uredimo vaški trg na bivši črpalki saj za to že obstaja načrt z ureditvijo.

Upam, da bom s pomočjo vas člani sveta uspel uresničiti vse zadane cilje in prebuditi Škofije.

Borut Slapnik, svetnik

Borut Slapnik

Spodnje Škofije

Škofije so moj rodni kraj. Kot otrok in mladostnik sem večino svojega časa preživel po vasi, na igrišču, v Plavskem potoku, v gozdu od Škofij do Tinjana...

V šoli smo spoštovali učitelje in oni nas. Imeli smo se večinoma lepo in KS Škofije je dihala kot eno. Ljudje smo živeli skupaj, spoštovanje je bilo vrednota. Kaj imamo danes? Razdvojenost, borbo za prevlado, za oblast. Nikoli ne bom tega razumel, saj mislim, da je nam vsem najbolj pomembno urejeno in kar se da enostavno življenje. Kot član sveta in vodja Odbora za infrastrukturo in prostor si bom prizadeval za primeren razvoj našega kraja in predvsem za vzpostavitev človeškega dialoga za katerega smo že dolga leta žal prikrajšani. 

Stopimo skupaj in naredimo naš kraj prijetnejši in vreden našega življenja.

Alan Radin, svetnik

Alan Radin

Spodnje Škofije

Po izobrazbi sem ekonomski tehnik, zaposlen na RTV Koper - Capodistria. 

Na Škofije sem se kot otrok priselil 1981-ga leta. Tu sem obiskoval vrtec in osnovno šolo. 

Sem realist, zato nerad dajem nove obljube dokler stare stvari ostajajo odprte. Zagovarjam postavitev nove šole na Škofijah, ker je stara dotrajana in je sklenila svoj življenjski cikel, sanacija objekta pa se je izkazala kot neustrezna rešitev.  Prav tako bi bilo nujno končati kanalizacijsko omrežje, sanirati ceste in umiriti promet čez vas ter vzpostaviti ambulanto splošne medicine.  

Želim si več sodelovanja med krajani, društvi in podjetniki, saj le tako lahko naša skupnost napreduje. Kot vodja Odbora za družbene dejavnosti, bom deloval v smeri povezovanja na vseh nivojih.

Erika Markežič Kapelj, svetnica

Erika Markežič Kapelj

Zgornje Škofije, Podpredsednica sveta KS Škofije

Sem diplomirana ekonomistka, zaposlena v zavarovalnici Adriatic Slovenica.

Škofije so moj dom - blizu vsega in hkrati dovolj daleč od mestnega vrveža, umeščena v naravo, med vinogradi, oljčnimi nasadi, gozdovi, potoki…

Lepo mi je bilo tu odraščat, zato bi rada to privoščila tudi svojim otrokom. Prav zaradi tega bom poudarek dala na prijaznejšemu odraščanju mladih generaciji. Menim, da je nova šola na Škofijah nujno potrebna, kakor tudi sodelovanje otrok v njej z lokalno skupnostjo: organizacija skupnih dogodkov.

Zgornje Škofije se širijo, infrastruktura pa temu ne sledi. Svoj trud bom vložila v razvoj našega kraja za prijetnejše življenje v njem.

Nataša Rešek

Zgornje Škofije

Želim si konstruktivno sodelovanje z vsemi člani sveta in seveda z MO Koper, ki ima škarje in platno. 

Spodaj navedeni predlogi imajo že dolgo brado…

Škofije:

 • Ureditev vaškega centra na lokaciji pri pošti in nekdanji bencinski črpalki (parkirišča, park, igrala)
 • Dokončanje z izgradnjo kanalizacijskega omrežja
 • Dokončna ureditev Zadružnega doma ( ureditev prostorov, ki so sedaj v 3. gradbeni fazi, obnova strehe z dodano vrednostjo – sončni kolektorji, ogrevanje dvorane…)
 • Ureditev novih parkirnih mest v bližini Zadružnega doma
 • Izgradnja krožišča pri odcepu za Tinjan in ureditev pločnika vzdolž državne ceste skozi Škofije
 • Razširitev in preplastitev ceste Škofije – Tinjan, postavitev pločnika in javne razsvetljave
 • Rešitev vprašanja obnove/novogradnje OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
 • Razširitev dovozne-lokalne ceste na Slatinah
 • Pridobiti ustrezni prostor za delovanje splošne ambulante
 • Dokončna ureditev balinišča
 • Ureditev prostora, primernega za druženje mladine
 • Postavitev košev za pasje iztrebke
 • Postavitev informativnih tabel z vpisanimi hišnimi številkami na cestnih odsekih

Plavje:

 • Sanacija razpadajoče šole in namestitev ustreznih vsebin za vaščane ( npr. družabni – vaški prostor,…)
 • Ureditev centra vasi (trg primeren za kulturne prireditve)
 • Ureditev otroškega igrišča s primerno vsebino

Elerji:

 • Izgradnja vaškega doma

Svetniki 2014-2018

Rino Hrvatin

Zgornje Škofije

Na pobudo sokrajanov sem ponovno kandidiral za svetnika v KS, čeprav mi v preteklem mandatu mnogokrat ni bilo lahko. Hvala vsem, ki ste mi namenili svoj glas. Potrudil se bom, da bom opravičil vaše zaupanje. Na Zg. Škofijah imamo še mnogo dela, vsekakor pa bom podpiral ostale svetnike v vseh predlogih, ki bodo izboljšali življenjske pogoje nas vseh. V svojem preteklem mandatu nisem obljubljal ničesar, saj z delovanjem sveta nisem imel izkušenj, čeprav v svoji okolici delujem že desetletja. 

V tem mandatu pa si bom prizadeval za realizacijo:

 • Dokončanje kanalizacije na Zg. Škofijah
 • Asfaltiranje parkirišča pri cerkvi in kapelici
 • Sanacija zidu proti Mandrji
 • Popravilo mrliške vežice Škofije
 • Ureditev parkirišča pri pokopališču
 • Dokončanje javne razsvetljave proti Tinjanu
 • Sanacija ceste proti Tinjanu
 • Nadaljevanje sanacije OŠ Oskarja Kovačiča
 • Umestitev ambulante v enega od dveh že potrjenih prostorov

Svetniki 2014-2018

Neva Tul

Plavje

Rojena v Trstu. Na Plavjah živim od svojega petega leta starosti. Po poklicu sem ekonomski tehnik. Večino svoje delovne dobe sem opravila v špediciji, najprej v Jadroagentu Koper, pozneje v zasebni špediciji Mediašped d.o.o. kot direktor vse do upokojitve. 

Za mano so že trije mandati v svetu krajevne skupnosti. Za razvoj svojega kraja bi rada še kaj naredila in se tako borila za ureditev kanalizacije, za odprtje dnevnega centra za starostnike v bivši karavli na Plavjah in še drugih problemov, ki jih ni prav malo.

Neja Bonbek Natek, svetnica

Neja Bonbek Natek

Tinjan

S svojo družino že 14 let živim na zame najlepši razgledni točki, na Tinjanu. Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka in že od nekdaj zaljubljena v marketing in prodajo. Več kot 10-letne izkušnje, ki jih z veseljem vseskozi dopolnjujem z novimi znanji, mi bodo prišle še kako prav pri usklajevanju in realizaciji želja naših krajanov. Na moji poti, se večkrat spomnim misli H. Forda, ki je nekoč dejal: “Ovire so tiste grozne stvari, ki jih vidite, ko umaknete pogled od vašega cilja.” Če je cilj jasen in to je zadovoljstvo krajank in krajanov, tudi najmlajših, so vse ovire premagljive. Sama verjamem, da je za dober napredek in razvoj potreben dialog, sodelovanje in kompromisi. Potrudila se bom pustiti svojo sled v delovanju naše KS v dobro nas vseh. Posebno pozornost bom namenila tudi našim najmlajšim krajanom in se potrudila, da jim uredimo okolje v katerem bodo razvijali svoj potencial in odgovornost, da si bodo tudi oni nekoč želeli nadgrajevati naše dosežke.

Svetniki 2014-2018

Valentina Petaroš Jeromela

predstavnica Italijanske narodnostne skupnosti Škofije

Univ. Dipl italijanistka in Višji arhivist.

Rappresentante CNI – Scoffie, Secondo mandato 2018-2021

In questo secondo mandato i miei propositi, uniti alla reciprocità della collaborazione, consistono essenzialmente nella segnalazione di situazioni che necessitano provvedimenti e azioni concrete nonché urgenti.

L’esigenza di proseguire il progetto di allacciamento alla rete fognaria è primario! Ne conseguiranno delle migliorie come l’asfaltatura del passaggio tra le varie corti che delimitano e uniscono le proprietà e case. Grazie a questo si potrà anche ridurre il ristagno d’acqua che periodicamente e durante la stagione delle piogge si ha. Grandi quantità d’acqua scendono dalla collina di Plavia che poi, mancando uno sfogo, crea moltissime pozzanghere e rivoli che, talvolta hanno minacciato anche le nostre cantine e garage.

Le case a ridosso del Valico di Rabuiese non hanno alcun passaggio pedonale e nemmeno un parco giochi ma abbiamo un traffico di macchine molto sostenuto e una costante invasione di pendolari. I frontalieri che durante il periodo estivo si sommano ai moltissimi turisti che evitano i pedaggi, intasano completamente la strada provinciale e rendono difficoltosa l’immissione nel traffico dalle vie laterali. Altri casi spiacevoli sono le soste dei viaggiatori che molto spesso confondono il nostro viale con una toilette pubblica. Forse una tabella o un segnale stradale che indica il divieto di transito potrebbe aiutarci a contenere la spiacevole situazione.

Una proposta che ci sentiamo di avanzare è di trasformare o di riutilizzare l’edificio che ospitava la polizia di frontiera. Come già accennato sopra, noi qui residenti non abbiamo alcun luogo o spazio, dove i bambini possano giocare in sicurezza. Non avendo nemmeno un passaggio pedonale e con un continuo andirivieni di residenti, ogni spazio è potenzialmente pericoloso. Si è quindi pensato che l’area che circoscrive l'immobile sito a ridosso del confine, potrebbe diventare una zona sicura per noi e per i nostri figli.

Un luogo di aggregazione e condivisione!

L’intenzione che come Rappresentante della Comunità Nazionale Italiana mi sono prefissata è molto più semplice: riuscire a riunire tutti gli appartenenti in una serata conviviale. Non avendo una Comunità degli italiani è quasi impossibile risalire agli appartenenti CNI, per cui lancio un appello pubblico: chiedo a tutti i 41 appartenenti alla Lista elettorale comunale particolare del Comune Città di Capodistria e residenti nella Circoscrizione – Comunità locale di Scoffie di contattarmi per programmare un incontro!

Damian Eler

Elerji