Pokopališka dejavnost

Pogrebno-pokopališko dejavnost v Mestni občni Koper izvaja  Javno podjetje-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. .

Navodila v primeru smrti na domu

Svojci umrlega morajo o smrti na območju Mestne občine Koper obvestiti dežurnega zdravnika  oziroma mrliškega oglednika pri pristojni zdravstveni ustanovi. Dežurni zdravnik ali mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti. Nato morajo svojci poklicati dežurno pogrebno službo Marjetice Koper (telefon 031 681 484) ali center za obveščanje 112 in se dogovoriti za prevoz pokojnika.

Ob prevzemu pokojnika na domu pogrebni službi izročimo potrdilo o smrti pokojnika in njegovo osebno izkaznico. Ko je pokojnik pripeljan v pokopališke prostore, lahko svojci naročijo pogreb. Pokojnik do pogreba ne sme ležati doma (Odlok o pogrebni dejavnosti, številka K3527-2/99). Po zakonu mora od smrti do pokopa preteči najmanj 36 ur.

Navodila v primeru smrti v bolnišnici ali domu starejših občanov

Po obvestilu svojcem smrti iz bolnišnice ali iz doma starejših občanov, morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici, v kateri je bil pacient sprejet. V kolikor je pokojnik umrl v domu starejših občanov, svojci prevzamejo osebne stvari v upravi doma. Na območju Mestne občine Koper pokojnika prepeljejo v koprsko pokopališče. Ko je pokojnik v pokopaliških prostorih, lahko svojci naročijo pogreb, upepelitev, prevoz v drug kraj in vse ostalo.

Naročilo pogrebno pokopaliških storitev

Za naročilo pogrebno pokopaliških storitev lahko pokličete Javno podjetje-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.  od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure, na telefonsko številko 05 66 33 727 ter 05 66 33 724. Uradne ure pokopališke službe so od ponedeljka do sobote od 8. do 12. ure. Na voljo imate tudi dežurno službo za prevoz pokojnikov, ki deluje 24 ur  (telefon 031 681 484).

Vir: https://www.marjeticakoper.si/sl/dejavnosti/pogrebno-pokopaliska-dejavnost/

Ceniki pokopaliških storitev v KS Škofije:

Cenik predprirpave groba

Cenik pokopaliških storitev