Pogoji za organizatorje prireditev

Organizatorji prireditev si med drugim preberite Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (Ur.list RS, št. 39/2011, ZJZ-E), ki ga najdete na naslovu  http://www.uradni-list.si/1/content?id=103814

Ostale datoteke najdete v priponkah.