To je predvidena časovnica izvedbe del na kanalizacijskem omrežju v aglomeraciji Škofije

kanalizacija

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 10.000 metrov, od katerih bo 7.978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2.092 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti. 

Gradbena dela izvaja izvaja podjetji Ginex International, d. o. o. v skupnem nastopu z GMW, d. o. o..

Nadzor nad izvedbo opravljata podjetji Projekt, d. d., Nova Gorica in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.

Po predloženi časovnici naj bi se dela pričela letošnjega aprila na območju nekdanjega MP Škofije, zaključila pa aprila 2024 na III. Škofiji. 


Zbrano dokumentacijo o gradnji kanalizacijskega omrežja na Škofijah dobite na povezavi https://www.ks-skofije.si//za-krajane/projekti-v-ks/kanalizacija

Zaživela je tudi posebna spletna stran projekta ČISTO ZA KOPER IN ANKARAN na kateri bo moč spremljati informacije o poteku gradnje, zaporah cest itd. 

Fotogalerija

Deli: