Javni razpis za poslovni prostor-gostinski lokal

18.10.2023

JAVNI RAZPIS

za oddajo nepremičnin – poslovnih prostorov 

v Mestni občini Koper 

v najem z javnim zbiranjem ponudb

Poslovni prostor – gostinski lokal na naslovu Spodnje Škofije 54, 6281 Škofije

Razpis - oddaja prostora za gostinske storitve