Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem

19.3.2024

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Poslovni prostor se nahaja v 1. nadstropju objekta Zadružnega doma Škofije, na naslovu Spodnje Škofije 54, Škofije, stoječ na parceli št. 6322 katastrska občina 2595 Škofije (ID znak 2595-1066-12) v izmeri 23,1 m2 poslovne površine. Prostor bo oddan  v najem v stanju, v kakršnem je. Prostor je v uporabi. 

 Prostor za oddajo KS Škofije