2021 je bilo za našo Krajevno skupnost uspešno

Nova osnovna šola

Minulo leto je bilo za našo krajevno skupnost uspešno leto, saj so se v sodelovanju z Mestno občino Koper začele izvajati investicije, za katere si v naši KS prizadevamo že dlje časa. Tako se je začela dolgo pričakovana gradnja nove osnovne šole, ki se bo nadaljevala s celovito obnovo dvorane Burja in ureditvijo prometnih povezav

Nadaljuje se tudi obnova prostorov za ambulanto družinske medicine in smo tik pred težko pričakovanim nadaljevanjem gradnje kanalizacije. Zaključek njene gradnje bo podlaga za sanacijo cestnih odsekov, na Spodnjih in Zgornjih Škofijah. Prizadevali si bomo, da se bo gradnja nadaljevala tudi na Elerjih, Plavjah in Tinjanu, kjer se zaključujejo idejne zasnove

Smo tik pred izvedbo novega priključka proti Plavjam, skoraj končana je rekonstrukcija križišča na Čuku. V njegovi bližini krajevna skupnost aktivno vodi ureditev območja v park. Skrbimo tudi za lepši izgled okolice in v ta namen smo zasadili skoraj 1000 različnih rastlin, veliko grmovnic in skoraj 70 dreves

A naša prizadevanja so usmerjena tudi v prihodnost:  načrtujemo zbor krajanov za vas Tinjan, ker bomo  skušali s krajani zastaviti prihodnje razvojne projekte. Prav tako je potrebno že sedaj razmišljati in osmisliti novi krajevni trg v centru Spodnjih Škofij. Podlaga zanj bo gotovo prihajajoči OPPN, ki bo zakoličil prihodnji prostorski razvoj dobršnega dela Sp. Škofij.  Tu so še nekatere zapuščene nepremičnine, ki  jim bo potrebno dati nove vsebine. 

V KS smo skoraj v celoti prenovili prostore ZD, kar bo podlaga za večjo finančno vzdržnost. Aktivno sodelujemo pri vseh večjih projektih izboljšanja kakovosti bivanja, pri gradnji optike, posodabljanju vodovodnega in elektro omrežja.

Ni vse optimalno in določena dela bi lahko bila opravljena prej, a to predvsem pomeni, da je potrebno vedeti kakšne so potrebe, jih načrtovati in nato z različnimi deležniki tudi izvesti, zato menimo, da je smiselno po tej poti vztrajati še naprej. 

PREGLED INVESTICIJ PO KRAJIH

SPODNJE ŠKOFIJE

Zaradi gradnje nove osnovne šole in posledično dodatnih prometnih ureditev, je bilo na tem območju lansko leto največ investicij. Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije je dobila nadomestne prostore v Zadružnem domu Škofije, v dvorani Burja ter v župnišču.
Za potrebe dostave otrok je bil vzpostavljen novi prehod za pešce med zadružnim domom in župniščem ter urejeno novo makadamsko parkirišče nasproti vrtca. Konec leta 2021 je stekla gradnja nove osnovne šole na Škofijah, ki je tudi največja investicija v naše kraje.
Delovno je bilo tudi v okolici Zadružnega doma Škofije kjer nam je uspelo sanirati temelje ob južni steni ter renovirati prostore, ki smo jih oddali v najem. Dela smo si prizadevali zaključiti še pred pričetkom novega šolskega leta. 
V enem od prenovljenih prostorov je svojo poslovno pot začela Cvetličarna Deborah.  V centru Spodnjih Škofij se je pričela adaptacija prostorov ambulante za družinsko medicino. Pričakujemo, da bodo dela kmalu zaključena. 
Krajani ste bili navdušeni nad ponovno pridobitvijo bankomata, ki smo ga umestili v prostore Športnega društva Vitas (nekdanja bencinska pumpa). Bankomat je v dogovoru z Mestno občino Koper in KS Škofije postavila koprska banka.  V okviru participativnega proračuna so bila zaključena dela na kolesarskem počivališču ob Porečanki ( pri Forteci). Poleg stojala z orodji za servisiranje koles smo pridobili tudi fitness na prostem. Pri vrstnih hišah, ob gradbišču nove šole, smo prisluhnili težavam krajanom in bolj jasno zarisali potek kolesarske poti, ki kolesarje vodi mimo njihove ulice. 
Pri zaselku Čuk se zaključuje rekonstrukcija križišča, ki je po novem dvignjeno, omejitev hitrosti pa je 30 km/h. Na novo je zarisan prehod za pešce ter vzpostavljen pločnik z obeh strani prehoda. 
Zaselek Stari grad je dobil novo transformatorsko postajo ter energetski kabel. Nihanj v napetosti omrežja tako ne bi smelo več biti. Po zaključenih delih je bila cesta ponovno nasuta s tamponom, povaljana ter utrjena.  Prizadevamo si, da bi cesto v prihodnje asfaltirali. Na Škrlačah so dobili optično omrežje, deloma smo uredili tudi problematično odvodnjavanje, podjetje Elektro Primorska pa je vkopalo električni kabel.
ZGORNJE ŠKOFIJE

Najbolj zahtevna je bila investicija v podporni zid na Mandriji. Kamnito-betonski zid je dolg 65m in visok približno 3m.
Razširili smo del ceste med II. in III. Škofijami. 
Postaja na III. Škofijah je dobila nadstrešek, na IV. pa tablo ter talne označbe postajališča.   Pri hišni številki 92 smo sanirali izpust fekalne kanalizacije.


TINJAN

Večjih del sama vas Tinjan še ni bila deležna. Smo se pa v poletnih mesecih dobili s projektno skupino "OSP", ki načrtuje turistični razvoj kraškega roba in okolice. Kot potencial je v ta projekt bil vključen tudi Tinjan. Takoj, ko bodo razmere dopuščale, bomo organizirali zbor krajanov in predstavili projekt ter prisluhnili vašim mnenjem. V začetku leta so bile sanirane obcestne bankine, ki vsaj začasno (do obrabe) omogočajo izmikanje vozil ob srečanju na zoženih delih cestišča.  So pa bili Urbanci deležni bistvenih izboljšav. Tako kot pri starem Gradu, so tudi tukaj dobili novo transformatorsko postajo, energetski kabel, ter novi drog daljnovoda. Stara transformatorska postaja je bila odstranjena. Kot uspešno ocenjujemo to, da smo pod cestno telo uspeli speljati še infrastrukturo za optiko, javno razsvetljavo in vodovod ter, da smo z Mestno občino Koper uspeli dogovoriti asfaltiranje po celotni širni vozišča. 

PLAVJE

Po Škrlačah se je gradnja optičnega omrežja preusmerila na Plavje. Plavska cesta je na izpostavljenem ovinku dobila varnostno ograjo. Sledila je sanacija vozišča. Najobsežnejša asfalterska dela so bila izvedena v okolici plavske cerkve. Še pred pričetkom pa smo z različnimi izvajalci usklajevali sanacijo vodovoda, električnega omrežja ter javne razsvetljave. Glavni energetski kabel je v smeri proti Škofijam vkopan pod cestno telo.  Igrišče je dobilo priključek za vodo.
Na cesti proti Puberlom smo globok obcestni jarek sanirali v povoznega in tako omogočili lažje izmikanje vozil. V prihodnje bomo sanirali še jarek na drugi strani ceste, a čakamo, da se zaključijo dela na optičnem omrežju. ELERJI

Letos smo tu obnovili izlivko ("špino") ter uredili prostor okoli nje. Kasneje smo namestili še omarico defibrilatorja (čakamo priklop na električno omrežje) in pa oglasno tablo. 

ZA ZELENO PRIHODNOST

Letos smo na več koncih naše skupnosti zasadili drevesa in grmovnice. Prvo na vrsti za ozelenitev je bilo igrišče na IV. Škofijah skupaj z ekološkim otokom. Drevesa smo zasadili ob Porečanki (za staro pekarno).Lepšo podobo pridobiva center Škofij. Pri bankomatu smo uredili gredico. 
Ozelenitve je bilo deležno novo parkirišče nasproti vrtca.
Skrbimo, da je okolica spomenikov urejena. Na Plavjah smo letos zasadili rožmarine, oleandre in ciprese, ob spomeniku NOB na Škofijah pa oblikovali okrasno grmičevje.
Še najbolj pa je spremenilo podobo nekdanje degradirano območje nad pokritim vkopom kjer smo uredili nov ekološki otok, parkirišče ter zaključujemo s prvo fazo ureditve družinskega parka. Otroška igrala smo premestili s šolskega igrišča in jim tako podaljšali uporabnost. Šola bo v projektu novogradnje pridobila nova igrala.  Prvič sploh je bila očiščena struga Škofijskega potoka od nekdanjega mejnega prehoda Škofije do mosta na plavski cesti.

Krajane smo začeli ozaveščati tudi o pomenu vzdrževanja čistih površin, ko svoje hišne ljubljenčke peljejo na sprehod. 


Deli: