6. redna seja - sprejeti sklepi

Zadružni dom Škofije

6. redna seja je potekala v sredo, 19. julija 2023.

Potrjeni so bili sledeči sklepi. 

1.  Potrditev zapisnika 5. redne seje

Zapisnik je na voljo na povezavi: https://www.ks-skofije.si/storage/doc/202307/5.redna-seja-17.5.2023-za-objavo.pdf

2. Za izvedbo investicije ''ureditev grobnih polj na pokopališču Škofije'' se potrdi ponudnika MATRIH GRADBENIŠTVO d.o.o., vrednost  investicije je 18.910,00 eur.

Pokopališča

3.  Za sanacijo poljske poti Tinjan – Urbanci (parcela št. 1846/3, 1846/4, 1853/1 in 1853/2, vse k.o., Tinjan) se na podlagi pridobljenih ponudb izbere ugodnejšega izvajalca: Manuel Blaževič s.p., Avtoprevozništvo in druge storitve, Elerji. Vrednost investicije je 2.900,00 eur.

Cesta Tinjan Urbanci

4. Za zamenjavo strešne kritine na mrliški vežici na pokopališču Škofije se potrdi ponudnika Daniel Spasevski s.p., vrednost investicije je 2.300,00 eur.

Pokopališča

5. V sklopu vzpostavitev prostorov v ZD Škofije v prvotno stanje po končani uporabi nadomestnih prostorov za OŠ, se izvedejo dodatna investicijska dela v 1. nadstropju zadružnega doma – zamenjava parketa v dveh prostorih ter izvedba podometne električne instalacije. Potrdi se predračun investicije v višini 6.200,00. Z izbranim  izvajalcem Koinstal d.o.o. se sklene pogodba za izvedbo del.

6. Potrdi se predlagano polletno finančno poročilo za leto 2023.

Poročilo je v PDF priponki. 

7. Svet KS Škofije podpira pobudo Skupnosti CI, naslovljeno na vlado RS z dne 10. 07. 2023, za prekategorizacijo HC H5 in pobude vseh ostalih deležnikov, ki se zavzemajo za ureditev cestne problematike. Od občinskega sveta in župana MOK zahtevamo, da stori vse potrebno, da se lokalne ceste v KS Škofije razbremenijo tranzitnega prometa, ki se izogiba plačilu vinjet na nekdanji obalni cesti.


 


Deli: