Delavnica za strateški prostorski razvoj KS Škofije v Mestni občini Koper

Delavnica Strateški razvoj KS Škofije v MOK
Katedra za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je na povabilo Mestne občine Koper in Krajevne skupnosti Škofije organizirala prvo prostorsko-planersko delavnico "ZA STRATEŠKI PROSTORSKI RAZVOJ KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠKOFIJE V MESTNI OBČINI KOPER".


Delavnica je potekala včeraj, 11. oktobra, namen in cilj delavnice, ki predstavlja eno izmed strokovnih podlag za pripravo Urbanistične zasnove Škofije in Občinskega prostorskega načrta (OPN), pa je bil:
1) aktivna udeležba krajanov KS Škofije v postopku prostorskega načrtovanja in sodelovanje s predstavniki občine ter izdelovalci Urbanistične zasnove Škofij in OPN-ja z namenom zagotavljanja vključitve zainteresirane javnosti v strokovne odločitve;
2) razprava o dejstvih in stanju v prostoru ter možnih poteh razvoja v skupnem, javnem interesu naselja in razprava o identiteti KS Škofije v odnosu do širšega prostora;
3) opredelitev obstoječih prostorskih problemov in potreb, oblikovanje izhodišč za možne rešitve ter uskladitev vizije prostorskega razvoja Škofij in končnih predlogov za urbanistično zasnovo ter OPN MOK.

Delavnice se je udeležilo nekaj več kot 50 krajanov, med njimi tudi člani CI Škofije po meri ljudi. 
Druga delavnica je predvidena v začetku meseca decembra. Takrat bomo izvedeli, kako bodo predlogi in ideje vključeni v koncept urbanistične zasnove Škofij.

Kako je delavnica potekala in kako si vizijo razvoja predstavljajo udeleženci, si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku. Fotogalerija

Deli: