Gradnja kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov še letos

Kanalizacija

Do leta 2023 bo na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije in Hrvatini na javno kanalizacijsko omrežje priključenih več kot 98 odstotkov tamkajšnjih prebivalcev. Mestna občina Koper in Občina Ankaran bosta v okviru 15,5 milijona evrov vredne naložbe zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Javno naročilo za izbiro izvajalca del je odprto, rok za prijavo se izteče 23. novembra.

Če gre vse po načrtih, bi se lahko gradnja in posodobitev kanalizacijskega omrežja na območju Bertokov, Škofij in Hrvatinov začela še letos. Javno naročilo za izbiro izvajalca del je v teku, zadnji rok za prijavo je 23. november. Za projekt, poimenovan Čisto za Koper in Ankaran, sta investitorja, Mestna občina Koper in Občina Ankaran, pridobila 14 gradbenih dovoljenj. Gradnja bo trajala dobri dve leti, konec je predviden v drugi polovici leta 2023.

Naložba je v celoti ocenjena na 15.780.378,91 evra, od katerih sta občini pridobili 7.278.501,14 evra nepovratnih kohezijskih sredstev in 1.284.440,86 evra sredstev državnega proračuna, razliko v višini 7.217.436,91 evra pa bosta krili sami (koprska 6.781.154,67 evra, ankaranska pa 436.282,24 evra).

V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3.820 metrov meteorne kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč. Po zaključeni naložbi bo ukinjenih skupno 378 greznic in 81 malih komunalnih čistilnih naprav, na javno kanalizacijsko omrežje pa priključenih dodatnih 1.657 prebivalcev in 497 enot dejavnosti. S tem bo na vseh treh poselitvenih območjih dosežena 98-odstotna pokritost s kanalizacijskim omrežjem.

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 10.000 metrov, od katerih bo 7.978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2.092 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti.

Javno naročilo je objavljeno na https://www.koper.si/sl/tenders/javno-narocilo-odvajanje-in-ciscenje-odpadne-vode-na-obmocju-mestne-obcine-koper-in-obcine-ankaran-aglomeracije-skofije-hrvatini-in-bertoki-cisto-za-koper-in-ankaran/..

Vir: e-kopercapodistria

Deli: