Iz družbe Plinovodi d.o.o. smo dobili nekaj pojasnil

Plinovod

Predsednik sveta KS Škofije, Matjaž Čok, je pisal družbi Plinovodi d.o.o. in prosil za pojasnila glede izgradnje prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina - Lucija. Del trase poteka namreč tudi prek zemljišč v naši krajevni skupnosti.

Iz Plinovodov d.o.o. so nam posredovali sledeče informacije:

"Projekt prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija je v fazi izdelave projektne dokumentacije za kar se zahteva natančna opredelitev vseh robnih pogojev na terenu. V ta namen je zakoličena trasa prenosnega plinovoda na območju od Ajdovščine do Dekanov in zajema tudi območje KS Škofije.

Izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije je v začetku letošnjega leta skupaj s skupino strokovnjakov pričel z aktivnostmi na odseku od Sežane do Dekanov z namenom izdelave novelacije geodetskega načrta, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Za potrebe izdelave geodetskega načrta so geodeti na terenu zakoličili traso prenosnega plinovoda. Po zakoličbi trase sledijo ogledi terena s strani projektanta in ostalih strokovnjakov, ki so vključeni v fazo izdelave projektne dokumentacije.

Gradnja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija je predvidoma razdeljena na tri odseke. Pričetek gradnje prvega odseka od Ajdovščine do Sežane bi se predvidoma ob izpolnitvi vseh potrebnih pogojev lahko začel izvajati konec leta 2021. V danem trenutku lahko predvidevamo da bomo z gradnjo prenosnega plinovoda v letu 2023 tangirali območje KS Škofije."


 

V svetu KS Škofije se bomo pogovorili o oblikovanju delovne skupine, ki bo spremljala potek izvedbe in po potrebi bila v pomoč krajanom na relaciji med različnimi deležniki. V kolikor imate kakršnakoli vprašanja, jih lahko posredujete po e-pošti na naslov ks.skofije@siol.net

Deli: