Javna predstavitev izhodišč za OPPN Škofije

OPPN ŠKOFIJE

V sredo, 16. septembra je v dvorani Hermana Pečariča potekala javna predstavitev izhodišč za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Predstavniki MOK so po predstavitvi bili na voljo za pojasnila prisotnih.

Matjaž Čok, predsednik Sveta KS Škofije, je izrazil zadovoljstvo s pristopom občine, da se pri tovrstnih odločitvah vključi tudi lokalno skupnost. 

Predlog izhodišč bo do 24. septembra 2020 javno objavljen na spletni strani Mestne občine Kope(zavihek prostorski portal: https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/ ter v prostorih MOK in KS Škofije. Najdete ga tudi v priponki tega članka. 

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN. 


Fotogalerija

Deli: