Maske za najranljivejše skupine

Maske za najneranljivejše skupine

Krajevna skupnost Škofije je od Mestne občine Koper prejela  zaščitne maske namenjene najranljivejšim skupinam. Naše prostovoljke so že v petek pripravile pakete, ki vsebujejo po dve maski in navodila za uporabo.

V sodelovanju z Društvom upokojencev Škofije in v koordinaciji Krajevnega odbora Rdečega križa bodo ranljivejši krajani prejeli zaščitne maske na svoje domove v tem tednu. 


Deli: