Mestna občina Koper s projektom Predlagam – odločam / Propongo – decido uresničuje participativni proračun.

Participativni proračun 2021-2022

Občanka ali občan oziroma skupina občank in občanov lahko na posebnem obrazcu ali prek spletne aplikacije med 22. 6. in 13. 7. 2020 predlaga projekt v vrednosti največ 20.000 evrov. Komisija za vloge in pobude občank in občanov bo prejete pobude med 14. 7. in 20. 8. 2020 preučila ter tiste, ki ustrezajo merilom, uvrstila na glasovanje. Izglasovane projekte bo Mestna občina Koper uresničila v letih 2021 in 2022.

Od 22. junija bodo po različnih krajevnih skupnostih potekale delavnice na katerih bomo občankam in občanom predstavili participativni proračun in merila za izbor projektnih predlogov, občanke in občani pa bodo na njih lahko oblikovali osnutke predlogov projektov. Na vsakem območju bo vzpostavljena tudi projektna pisarna, v kateri bodo občanke in občani lahko oblikovali svoje projektne predloge.

Veselimo se vaših predlogov!Deli: