MOK si pri sprejemu OPN želi mnenja prebivalcev

Delavnica urejajmo okollje

Na pobudo Mestne občine Koper se je včeraj v dvorani Hermana Pečariča odvila delavnica z naslovom "Urejajmo prostor" s katero želijo na občini pridobiti čim več informacij o potrebah pa tudi o vizijah občanov glede razvoja v posameznih krajevnih skupnostih. Zbrane je najprej nagovoril župan  Aleš Bržan,  ga. Tjaša Babič pa je kot vodja projekta razložila pomen in postopek sprejemanja OPN, nakar so potek delavnice prevzeli strokovni sodelavci PINE

Sodelujoči krajani so bil razporejeni v več skupin, vsaka skupina pa je predstavila svoj pogled na razvojne potrebe naše krajevne skupnosti.  

Kaj je Občinski prostorski načrt (OPN) ?

Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt občine, ki ob upoštevanju usmeritev državnih prostorskih aktov in razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja na lokalni ravni. OPN načrtuje prostorsko ureditev lokalnega pomena, določa pogoje umeščanja objektov v prostor in je podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor ( Vir: koper.si).

Več o OPN lahko preberete na https://www.koper.si/sl/obcina/obcinska-uprava/urad-za-okolje-in-prostor/opn/kaj-je-opn/


Postopek sprejemanja OPN


Kaj ste občini povedali krajani?  

Najbolj ste izpostavili potrebo po  urejeni infrastrukturi, ki je pomanjkljiva ter ne sledi rasti prebivalstva in poselitvi v naši KS. Želite si boljše povezanosti med mestom in podeželjem s sredstvi javnega prevoza, ukinitev vinjet pa bi prinesla manjšo prometno obremenitev cest, ki peljejo skozi naša naselja.  Kot problematično ste izpostavili območje nekdanjega mejnega prehoda Škofije, ki sedaj kaže klavrno podobo, skriva pa potencial za dodaten razvoj poslovne dejavnosti. Več let opozarjamo tudi na potrebo po novi osnovni šoli in urejanjem prometnem režimu v njeni okolici. OPN bi po vašem mnenju moral vsebovati tudi urejanje javnih površin za druženje krajanov.


Deli: