Na drugi delavnici o urbanistični zasnovi Škofij (foto+video)

druga delavnica za prostorski razvoj KS Škofije

Namen in cilj včerajšnje delavnice, ki je potekala v novi osnovni šoli, je bil: 

  • seznanitev z osnutkom urbanistične zasnove Škofij in možni koncepti razvoja naselja
  • vrednotenje variantnih rešitev prostorskega razvoja naselja Škofije
  • aktivna udeležba krajanov KS Škofije v postopku prostorskega načrtovanja in sodelovanja z izdelovalci Urbanistične zasnove Škofij in OPN-ja
Po uvodnih pozdravih koprskega župana Aleša Bržana in predsednika Sveta KS Škofije Matjaža Čoka so predstavniki Katedra za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in podjetja Locus zbrane uvedli v delavnico, ki je bila sestavljena iz dveh vsebinskih sklopov, ki sta obravnavala tri večja območja naše skupnosti - centralni del Spodnjih Škofij, širše območje nad šolo in območje mejnega prehoda Škofije. 

V prvem sklopu so se pregledovala strateške usmeritve za razvoj Škofij,  v drugem, izvedbenem delu, pa so se osredotočili na detajlne ureditve znotraj izbranih območij. 


Kako je delavnica potekala si lahko ogledate v priloženem videoposnetku. 

Poročilo obeh delavnic bo predstavljalo eno izmed strokovnih podlag za pripravo Urbanistične zasnove Škofije in Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper. 

Fotogalerija

Deli: