Na zboru krajanov o gradnji 2. tira je bilo največ skrbi zaradi poškodb objektov

Zbor krajanov 2. TIR 16.6.2021

Na že drugem zboru krajanov na temo gradnje 2. tira  je bilo največ skrbi ravno okoli poškodb objektov. Zbrane je predvsem skrbelo ali so znotraj območja monitoringa in kako ukrepati v primeru poškodb. 

Pristojni mirijo, da današnje metode miniranje ne bi smele biti moteče in povzročati poškodb. So pa ravno na predlog skupnosti in županove komisije območje monitoringa razširili iz 50 na 100m.  V kolikor bi prebivalci izven območja opazili poškodbe na hišah, naj to nemudoma sporočijo na Krajevno skupnost. 

Krajane tudi skrbi, da bi ob gradnji predorskih cevi prišlo do prekinitve vodnih virov in bi tako presahnili vodnjaki. Tudi v tem primeru pristojni mirijo, da so hidrološke študije pokazale, da vplivov gradnje na vodne vire naj ne bi bilo. Izkopna dela namreč potekajo 50 in več metrov pod njimi

Prav tako smo bili seznanjeni, da bo obremenitev naših cest trajala največ 4 mesece in to na relaciji Plavje - Škofije , ko naj bi bila največja dnevna frekvenca težkih tovornjakov med 15 in 20.  Krajani so predlagali, da bi se v času največje obremenitve razvinjetilo HC Škofije-Koper in tako vzpodbudilo turiste, da ne bi uporabljali lokalnih cest in s tem povzročali dodatno gnečo. 

Julija pričakujemo pričetek del na novem priključku za Plavje, ki bo omogočil lažje in varnejše vključevanje v promet tako tovornjakov kot tudi lokalnega prebivalstva. Gre za enega večjih dosežkov tega mandata KS Škofije in Mestna občine Koper.


Poleg tega se pogovarjamo še o sanaciji in asfaltiranju ceste med Tinjanom in Urbanci ter ureditve servisne ceste pred Plavjami (ob potoku) v rekreacijske površine

Beton za zbiralnik vode na Zgornjih Škofijah pa se bo vozilo iz betonarne na Serminu. 

Videoposnetek zbora, si lahko ogledate spodaj.


Fotogalerija

Deli: