Nadaljevanje gradnje optičnega omrežja proti Urbancem

optika Urbanci

Trenutno se gradi trasa za Urbance skupaj z elektro kanalizacijo. Naslednja faza je ureditev vseh priključkov na Urbancih.

 V tem času se bo pripravil projekt Kolombar-Tinjan in uskladitev z Elektrom. Po pridobitvi vseh dovoljenj sledi izvedba del.

Deli: