Narečni večer na Škofijah - Štorje od naših ledi

Narečni večer na Škofijah - Štorje od naših ledi

V petek, 20. septembra, sta koprski LIBRIS in škofijsko Kulturno društvo Istrski grmič skupaj priredila narečni večer na Škofijah. Librisovi narečni večeri so že vrsto let stalnica v njihovem letnem programu, podobno deluje tudi KD Istrski grmič v svojem domačem okolju. V KS Škofije je povezanih več vasi in zaselkov, med njimi so manjše narečne razlike, ki jih poznajo le še redki domačini, nikakor ne številni priseljenci. Narečni večeri pa so namenjeni prav vsem. To ceni tudi predsednik sveta KS Matjaž Čok. V pozdravnih besedah je izrazil spoštovanje in podporo društveni dejavnosti. 

Predsednica Istrskega grmiča Vlasta Jerman, po rodu Škofjotka (nekoč so rekli Škofijšca), je v svojem pozdravnem nastopu in v sočnem narečju številnim obiskovalcem večera orisala nekdanje in današnje značilnosti našega življenjskega prostora. V vlogi mentorice je pripravila na nastop učenko Ano Knez in učenca Rudija Božiča, da sta igrivo povedala diškoršo odambat. Z resnimi in šaljivimi štorijami o vaških posebnostih in posebnežih so večer narečno popestrili in poslušalce tudi nasmejali Plavčan Igor Bertok, nekdanji Tinjanc Edi Zerbo in odličen poznavalec domače zgodovine in govorice Škofjot Leander Cunja. 

Za posebno obogatitev večera je poskrbela ga. Ingrid Celestina iz Librisa. Na narečni večer je povabila dva ugledna gosta, Igorja Černa iz Terske doline v Slovenski Benečiji ter dialektologa - strokovnjaka za tersko narečje Janoša Ježovnika. Tersko narečje je eno izmed mnogih v Slovenski Benečiji. Ne bo odveč, če povemo, da sta Benečija in Rezija najzahodnejša meja slovanstva in pripadata Italiji od leta 1866. Od italijanskih obljub, da bodo spoštovali avtohtoni jezik in kulturo, ni bilo nič uresničenega. Imeli pa so»Benečani« nekaj duhovnikov, ki so kljub težavam negovali in ohranjali domačo besedo. Pisatelj France Bevk jim je z romanom Kaplan Martin Čermac postavil trden spomenik. 

Poslušalci so pozorno sledili govorici obeh gostov, da bi ju kar se da razumeli. Nekdo iz množice je polglasno vzkliknil: Saj zveni kot pesem! Res, kot pesem je bilo.

Dogajanje so pred koncem popestrile članice Istrskega grmiča -Valmarinke Anica Vitez, Anica Kocjančič in Mirjana Bratož. Po besedilu Vlaste Jerman so doživeto uprizorile Kaku je blo ambat na Jelarjih. Tudi pevke Dekleta s Škofij so pod vodstvom Maria Petvarja lepo dopolnile kulturni dogodek. 

Zbrano družbo je uvodoma in med programom prijetno ogrel mladi harmonikar Martin Juriševič. Za dobro počutje in uspešen večer je pripomoglo tudi škofijsko društvo upokojencev, saj se je vse dogajalo na zelenici ob nekdanjem balinišču in v lepo urejenem društvenem prostoru. Dogajanje je pridno snemal Alan Radin, predsednik krajevnega odbora za družbene dejavnosti. Predstavnica knjigarne LIBRIS ga. Ingrid Celestina in predsednica Istrskega grmiča sta se toplo zahvalili vsem sodelujočim na tem večeru, še posebej gostoma in podpornikom – MO Koper, Krajevni skupnosti in DU Škofije.

Vera Vezovnik

foto: Alan Radin

več slik na povezavi: https://www.facebook.com/ksskofije/

Deli: