Novi priključek za Plavje je grajen v skladu s predpisi

Priključek Plavje

V luči pomislekov na družbenih omrežjih o novem priključku za Plavje, smo za odgovor o dimenzijah ceste povprašali projektanta. 

Iz projektne pisarne PS Prostor d.o.o. odgovarjajo:

"Pri dimenzioniranju zunanjih gabaritov ceste iz Škofij za Plavje smo pri načrtovanju med drugimi pravilniki in zakoni in tehničnimi specifikacijami uporabili: 

 Gre za veljaven pravilnik (do uvedbe novega), ki v 28. členu pravi:

28. člen

(vozni in prehitevalni pas)

(1) Širina voznega pasu v premi je odvisna od funkcije ceste in projektne hitrosti, kot je razvidno iz naslednje preglednice:

Projektna hitrost (km/h)

≤50

60

70

80

90

100

110

120

130

Funkcija ceste

Širina voznega pasu (m)

Daljinska cesta

3,25

3,25

3,50

3,50

3,50

3,75

3,75

Povezovalna cesta

2,75

3,00

3,25

3,50

Zbirna cesta

2,50

2,75

3,00

Dostopna cesta

2,50

2,75

(2) Širina voznega pasu mora biti enaka na celotni dolžini cestnega odseka, razen v predoru in v območju obstoječe zazidave v naselju.

(3) V nivojskem kanaliziranem križišču ali priključku je na cesti v naselju širina pasu za levo zavijanje minimalno 3,00 m oziroma 2,75 m za ceste, ki imajo manj kot 5,0% tovornega prometa.

(4) Maloprometne ceste za enosmerni ali dvosmerni promet z izogibališči imajo vozni pas minimalne širine 3,50 m.

(5) Prehitevalni pas je enake širine kot vozni pas.

Pri načrtovanju smo izbrali – določili kategorijo ceste kot Zbirno cesto s projektno hitrostjo <50 km/h, ki določa širino voznega pasu 2×2,50 m z razširitvami v ovinkih. 

Tipske prereze ceste s PLDP>1500 vozil na dan (39. člen) prav tako določa enako širino voznega pasu.

Izvaja se cesta s širino voznega pasu 2×2,50 m z razširitvami v ovinkih ter z dodatnim 2×0,25 m robnim pasom, kar nanese na širino voznih pasov 2×2,75 z razširitvami v ovinkih kar je 2×0,25 m več kot zahtevajo predpisi. "

Za sam priključek ( križišče) na državno cesto je bila izvedena študija upravičenosti. Dokument, v katerem je pojasnjeno zakaj je obstoječi (stari) priključek na državno cesto neustrezen, objavljamo v celoti (pdf dokument pod člankom). Prilagamo še gradbeno situacijo.

Deli: