Participativni proračun Mestne občine Koper za leti 2021-2022

Participativni proračun 2021-2022

Gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujere neposredno prebivalke in prebivalci občine. Na ta način imate priložnost, da sami odločite, kateri projekti so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini. 

Zbirali bodo vaše predloge o porabi 960 tisoč evrov proračunskih sredstev Mestne občine Koper v letih 2021 in 2022. Vse oddane predloge bo pregledala komisija za participativni proračun, ki bo preverila skladnost s predpisanimi pogoji.

PREDLAGAJ

Občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki boste do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko predloge oddate prek spletne aplikacije Consul na povezavi predlagam-odlocam.koper.si ali prek e-pošte predlagam-odlocam@koper.si, najkasneje do 13. julija 2020, do polnoči.

Svoje predloge lahko do 13. julija 2020 oddate tudi osebno v vložišču MOK ali na sedežu krajevne skupnosti, kjer vam bo zagotovljena pomoč pri izpolnjevanju obrazca za oddajo projektnih predlogov, prav tako jih lahko do takrat pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.


UDELEŽITE SE DELAVNIC

Preden oddate projektne predloge, priporočamo tudi udeležbo na delavnicah, na katerih bosta podrobneje predstavljena participativni proračun in postopek sodelovanja, hkrati boste z izkušenimi trenerji lahko že oblikovali osnutke projektov, ki jih želite predlagati.

Delavnice se bodo izvajale na šestih območjih Mestne občine Koper. Nam najbližja bo v torek, 30. junija, ob 18. uri, v zadružnem domu Dekani.

Razpored delavnic za participativni proračun 2021-2022.


PROJEKTNA PISARNA

V vsakem izmed območij bomo pripravili projektno pisarno, kjer vam bodo pomagali oblikovati vašo projektno idejo. Nam najbližja projektna pisarna bo v ponedeljek, 6. julija, ob 15. uri, na sedežu Krajevne skupnosti Dekani.

Razpored delovanja projektnih pisarn za participativni proračun 2021-2022.  

ODLOČAJ

Med 14. in 21. septembrom boste soodločali o razporeditvi 960 tisoč evrov proračunskih sredstev Mestne občine Koper. Glasujete lahko na spletni povezavi predlagam-odlocam.koper.si in osebno na lokacijah ter ob terminih, ki bodo naknadno objavljeni na spletni strani. Kot rezultat glasovanja bo nastal prednostni seznam projektnih predlogov, vsi zmagovalni projekti pa bodo vključeni v proračun Mestne občine Koper in izvedeni v letih 2021 in 2022.
Deli: