Pobuda za ureditev vegetacije in odvodnjavanja ob javnih prometnih površinah

zeleni rez


Spoštovane krajanke, cenjeni krajani! 

Vsi si želimo živeti v urejenem, lepem in varnem okolju. V KS Škofije se trudimo, da zaznavamo in skupaj s pristojnimi občinskimi službami poskušamo reševati probleme in urejati javni prostor. A gotovo bomo uspešnejši, če bomo pri tem sodelovali in bo vsak od nas tudi na individualni ravni prispeval k urejanju okolice.

Veliko naših zasebnih parcel meji na občinske oziroma javne ceste in druge javne površine. S tem sporočilom vas vabimo, da jih pregledate in očistite. Potrebno je odstraniti zaraslo vegetacijo (zaraslo drevje, grmičevje ali veje), ki zlasti na ovinkih, cestnih priključkih in ožjih cestnih odsekih ovirajo preglednost in s tem zmanjšujejo varnost vseh udeležencev v prometu. Posebno pozornost velja nameniti tudi suhim ter polomljenim vejam in drevesom, ki bi utegnila pasti na vozišče.  

Želimo, da pregledate in po potrebi uredite tudi odvodnjavanje iz vaših lastnih parcel. Morebitne iztoke meteornih in vseh drugih voda so lastniki parcel dolžni urediti sami. Na cestno telo in druge javne površine teh vod ni dovoljeno odvajati, saj ovirajo varnost vseh udeležencev prometa, ob nizkih temperaturah pa se na posameznih odsekih pojavlja poledica, kar je še posebej nevarno.

Urejanja svojih površin se lahko lotite sami ali v skupinah.  V KS Škofije in v občinskih službah bomo veseli vaših vprašanj glede pomoči in svetovanja pri urejanju naše lepe krajevne skupnosti. 

Med 15. in 21. marcem bo Marjetica v naši KS organizirala akcijo zbiranja zelenega reza. Več si lahko preberete v pripetem leteku (datoteke).  

Za izvedbo naštetih opravil imamo čas do sredine aprila. Potem bo v skladu s 30. členom odloka o občinskih cestah, od 15. aprila, ukrepala občina. Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje bo sprožila uradni postopek za urejanje te problematike. Obrezovanje oziroma odstranjevanje moteče vegetacije in urejevanje odvodnjavanja bo v tem primeru izvedla občina na stroške lastnikov zemljišč. 

Potrudimo se, da bomo navedena opravila uredili sami še pred pregledom terena, tako da ukrepi inšpektorjev ne bodo potrebni.  


Deli: