Predstavitev izgradnje kanalizacijskega omrežja (foto + video)

Kanalizacija Škofije predstavitev

V četrtek, 5. maja, je Mestna občina Koper pripravila predstavitev izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Škofije.  Izgradnja je del projekta Čisto za Koper in Ankaran

Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 10.000 metrov, od katerih bo 7.978 metrov fekalnega sistema s šestimi črpališči in 2.092 metrov meteorne kanalizacije. V okviru naložbe bodo javni kanalizacijski sistem vzpostavili na celotnem območju Spodnjih Škofij in preostalem delu druge in tretje Škofije ter tako na javno kanalizacijsko omrežje priključili 704 prebivalce in dodatnih 211 enot dejavnosti. 

Zbrane je najprej pozdravil predsednik Sveta Krajevne skupnosti Škofije, Matjaž Čok, ki je izrazil zadovoljstvo, da se bo še v tem mandatu nadaljevalo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Kanalizacija je tudi pogoj, da se lahko uredijo ceste, ki so bile že večkrat prekopane ali pa so še makadamske. Svet KS Škofije je imenoval dve osebi, ki sta zadolženi za spremljanje izgradnje kanalizacije na Škofijah. To sta svetnik Rino Hrvatin in Damjan Gregorič, ki bosta vezni člen med krajani, krajevno skupnostjo in občino. 

Župan Mestne občine Koper, Aleš Bržan, je poudaril pomen izgradnje kanalizacijskega omrežja z vidika varstva okolja. Ob enem je krajane prosil za potrpljenje, saj bodo v času izgradnje potrebne tudi zapore ali pa delne zapore cest in dostopov. Če gre vse po sreči, naj bi bil projekt zaključen do koncal leta 2023, na kar bo čas za priklope. 

Tatjana Lečič iz Službe za investicije MOK in vodja projekta Čisto za Koper in Ankaran je izrazila zadovoljstvo, da je ponovno na Škofijah. Projekt, ki je sedaj na vrsti je zelo obsežen, zato je pozvala, da držimo skupaj in sodelujemo. Meni, da je napočil čas, da se težave z odpadnimi vodami za večino naselja končno rešijo. Izbrali so sposobnega izvajalca, z dobrimi referencami in nadzornika projekta. Tudi sama je pozvala k potrpljenju, saj bo promet skozi naselja oviran. Za vsa vprašanja bodo na voljo. Krajani se lahko najprej obrnejo na Krajevno skupnost oz. predstavnika, če to ne bo dovolj, bo v času gradnje na terenu prisoten Robert Rojc iz Marjetice Koper, ki bo na voljo za pojasnila

Zoran Marič iz podjetja Ginex international, ki je bilo izbrano za izvajalca, je razložil, da je aglomeracija Škofije razdeljena na 6 odsekov. Na Zg. Škofijah so že izvedli določena dela (zakopali so kanal), medtem ko so na Spodnjih Škofijah v fazi pridobivanja dovoljenja za zaporo državne ceste. Na tem odseku bodo dela najprej stekla, saj se nanj navezujejo vsi stranski kanali, ki vodijo v kolektor in nato do črpališča. Gradnja bo zahtevna, terminsko pričakujejo, da jo bodo zaključili do pomladi 2024. Na začetku bodo delali z dvema ekipama, ki se jima bo poleti pridružila še tretja. Izvajali bodo glavne linije - glavne kolektorje po cestah, ulicah in kmetijskih zemljiščih ter nastavke za hišne priključke. Od nastavkov do hišnih priključkov pa bodo dela krajani izvajali v lastni režiji. Z deli bodo skušali čim manj ovirati promet in ob enem tudi sam naproša za potrpljenje ob izvedbi zapor oz. delnih zapor, kjer bo širina cest to dovoljevala. O zaporah bodo obveščali preko radia, tako prakso uporabljajo tudi na drugih aglomeracijah. 

Raf Klinar iz Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet pravi, da je po odloku obvezna priključitev na kanalizacijo v roku 6 mesecev, ter da bodo priključki subvencionirani s strani Mestne občine Koper. Subvencija znaša 60,00 EUR po tekočem metru.  Edini pogoj je, da do priključitve pride po projektu, ki ga posameznik prejme in v katerem je definirana trasa, dolžina itd. Priključke bodo krajani morali izvesti v lastni režiji. Izvajalca lahko izbirajo sami, Marjetica pa bo preverila ali je priključek pravilno izveden. Ko bodo posamezni kolektorji dokončani, potem bodo krajani, ki bodo imeli možnost priključitve, prejeli poziv za vzpostavitev priključka. Ta se mora izvesti v roku 4 mesecev od poziva.

Peter Ziraldo, vodja Službe za investicije, je dodal, da bo vse načrte za izvedbo hišnih priključkov moč dobiti na Krajevni skupnosti Škofije, ki naj bo tudi prvi kontakt za vprašanja oz. reševanje težav. V kolikor to ne bo dovolj, se bo vključila Marjetica Koper in ostali pristojni na Mestni občini Koper, še posebej v primerih, ko bi se izkazalo, da je potrebno kak projekt spremeniti. 

Marina Jelen, predstavnica za stike z javnostjo pri Mestni občini Koper, je še enkrat povzela povedano ter dejala, da že pripravljajo seznam izvajalcev, ki bodo krajanom lahko na voljo za izvedbo priključkov

Rober Rojc iz Marjetice Koper pojasnjuje, da ko bo določen kanal narejen in pregledan s kamero, se bo krajane pozvalo k izvedbi priključka.  Po izvedbi (kanal mora biti še odprt), bodo krajani poklicali Marjetico, ki bo prišla priključek preveriti, popisat dolžino in pa število jaškov. Na podlagi teh podatkov bo občina izplačala subvencije. Ponovil je, da mora biti priključek izveden v skladu z načrtom.  

Sledila so vprašanja krajanov. Predstavniki občine so poudarili, da je reševanje posameznih primerov težko izpeljati na tem srečanju in da naj se krajani obrnejo na KS Škofije. V kolikor pride do težav, si bodo posamezne situacije ogledali na terenu in po potrebi spremenili načrte. 

Na očitke, da je bila izvedba priključka v preteklosti bolje organizirana in do krajanov enakopravna, Raf Klinar odgovarja, da je Mestna občina Koper ne more financirati privatnih priključkov, temveč zgolj izgradnjo javnega omrežja. Na to napačno prakso iz preteklosti so bili tudi opozorjeni. Lahko pa izgradnjo subvencionira. Dodal je še, da ni veliko občin, ki občane stimulirajo s subvencijami, da bi se čim prej priključili na javno kanalizacijsko omrežje. 

Krajani so tudi izrazili nezadovoljstvo, da so nekateri zaselki izpuščeni iz aglomeracije. Pristojni razlagajo, da vsakih 10 let država določa ali pa razširja aglomeracije in da občine delujejo v skladu s temi načrti. 

Krajanke iz Zg. Škofij je omenila, da naj bi na njenem območju bila meteorna in fekalna kanalizacija speljani v isti kanal. Predstavniki občine in Marjetice si bodo situacijo ogledali na terenu, vendar zatrjujejo, da to ni praksa in se tega ne počne. 

Na koncu so krajani predstavitev pospremili z aplavzom. Sledilo je še neformalno druženje. 

Celotno predstavitev si lahko ogledate na našem YouTube kanalu. 


Fotogalerija

Deli: