Predstavitev zmagovalnega projekta novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Predstavitev nove šole

V četrtek, 9. julija, se je ob 19-ih pričela dolgo pričakovana predstavitev nagrajene projektne rešitve za novogradnjo OŠ Oskarja Kovačiča Škofije. Zaradi izrednih razmer se je prva predstavitev odvila v krogu povabljenih med katerimi so bili avtorji nagrajenega projekta, predstavniki občine, zaposlenih na šoli, sveta KS Škofije in CI Špet ter nekdanji predsedniki KS in arhitekt zdajšnje šole. 

V uvodnem nagovoru je koprski župan Aleš Bržan pozdravil vse prisotne in povedal, je bo procesu, v katerem so z zaposlenimi na šoli, predstavniki KS in CI preverjali ali je novogradnja res to kar si želimo. Na kar so stekli vsi potrebni postopki in končno je napočil trenutek predstavitve projekta. Povedal je tudi, da se zaveda, da bi morda morali nameniti še nekaj več prostora javni razpravi. 

Predsednik sveta KS Škofije, Matjaž Čok, je poudaril, da se je odločitev za novo šolo oblikovala že na več zborih krajanov, ter da je kot član komisije nad rezultatom zadovoljen. S tako stavbo bomo na Škofijah dobili več kot samo šolo, gre za prvi korak na poti, kjer bo potrebno tudi kaj odrekanj, še posebej v času gradnje, ko bo treba logistično poskrbeti za nemoten potek pouka. Pozval je krajane naj bodo strpni in izrazil zaupanje v Mestno občino Koper, da bo ustrezno poskrbela za šolarje. 

O delu ocenjevalne komisije, ki je izbirala med kar devetimi projekti je spregovoril njen predsednik, arhitekt Milan Tomac. Po njegovem mnenju zmagovalno rešitev odlikuje oblikovanje notranjega prostora, ki nudi več kot povprečje. 

Komisijo je najbolj prepričal elaborat studia.A+V, ki so ga zasnovali arhitekti Anže Koren, Žiga Kreševič, Robert Prašnikar in Viktorija Žavbi s sodelavci. 

Anže Koren in Žiga Kreševič sta nato predstavila projekt, ki je tudi razstavljen v dvorani Hermana Pečariča. Šola se v terasah dviguje proti šolskemu igrišču, ki ostaja najvišja točka. Tako ni pokvarjena veduta kraja. Predvidena sta dva vstopa v šolo, en s spodnje in drugi z zgornje strani (igrišča). Predvidena je knjižnica z multimedijsko učilnico, ki lahko služi kot javna knjižnica in izobraževalno središče za starejše krajane. Pred šolo je predviden nivojsko dvignjen trg in ureditev umirjenega področja prometa z obračališčem in   in "kiss & go" cono kjer bo možno varno odložiti otroke. Šola ima večnivojski, multifunkcionalni, večnamenski prostor, višinske razlike pa so vse od pritličja do telovadnice in športne dvorane povezane s klančinami ter dvigalom kar omogoča lažji dostop gibalno oviranim osebam. 

Po predstavitvi je župan dal besedo krajanom. 

Milan Vergan, Edmond Gašpar in Jadran Rebec (arhitekt obstoječe šolske stavbe) so izrazili dvom v lokacijo, prometno ureditev in parkirna mesta. Po njihovem mnenju bi bila boljša pozicija šole nad obstoječim igriščem. Župan, projektanti in predsednik ocenjevalne komisije so na pomisleke odgovorili, da območje nad šolo še nima komunalne infrastrukture in bi to zamaknilo investicijo za nekaj let, parkirišč je za 20% več kot to zahtevajo normativi, prometno ureditev pa sta ocenjevala tako prometni strokovnjak znotraj komisije kot tudi znotraj projektnega biroja. Niso pa izključili možnosti izboljšav.  Matjaž Čok je napovedal, da si bo za dodatno umiritev prometa, Krajevna skupnost prizadevala za čim prejšnjo izgradnjo slemenske ceste od krožišča, mimo borovcev in proti Zgornjim Škofijam. 

Miran Bavčar je kot predstavnik zaposlenih na šoli prebral izjavo ravnateljice, v kateri ta pozdravlja razvejano gradnjo šole in napoveduje, da bodo delavci šole in vrtca aktivno sodelovali. Sprašuje pa se tudi o številu umivalnikov, izgledu zunanje fasade, o manjših kabinetih v prvi triadi in ureditvi atrijev z rastlinjem. Skrbi jih tudi časovnica izvedbe. 

Sicer je g. Bavčar poudaril, da mu je projekt všeč, pozdravlja dobro umestitev šole v prostor, se pa sprašuje ali bo učilnice v bodoče moč preurediti v manjše prostore ter ali je predvidena širitev šole. Izrazil je tudi mišljenje, da je projekt tak kot je, za veliko večino sprejemljiv. 

Projektanti odgovarjajo, da gre za skeletno zasnovo zgradbe, ki omogoča prilagajanje prostora, znotraj šole pa bo  tudi možna širitev. Ob prvi triadi predviden skupni prostor v bližini učilnic, ki bo učiteljem omogočal umik in pripravo na delo z učenci. 

Sanitarni vozli naj bi omogočali tudi namestitev dodatnih umivalnikov v razrede, fasada ni zgolj zaradi izgleda ampak ima funkcijo senčenja. Predvideno rastlinje je tako, ki potrebuje zelo malo vzdrževanja, izvedba dela pa naj bi trajala predvidoma 14 mesecev. 

Barbara Verdnik je izpostavila premajhno participacijo krajanov pri projektu, župan je odgovori, da je participacija tudi nek način učenja in ponovil, da so na ravni šole, krajevne skupnosti in civilne inciative potekali sestanki na katerih se je preverjalo katero od rešitev izbrati - energetska sanacija, sanacija + dograditev ali novogradnja.  Izbralo se je slednjo, sam natečajni postopek pa poteka avtonomno, najustreznejši projekt na koncu izbere strokovna komisija.

Nekdanji predsednik KS Igor Letig je mnenja, da mora projekt šole čim prej v izvedbo, hkrati pa si moramo prizadevati za vzpostavitev slemenske ceste in tako zmanjšati promet iz smeri Fortece proti šoli. 

Večer se je zaključil z razstavo, ki bo na ogled en teden vsak dan do vključno petka, 17. julija, med 17. in 20. uro, izjema je sobota, 11. julija, ko bo ogled možen med 8. in 12. uro. Odprtje razstave bo tudi virtualno, in sicer bo posnetek na voljo na Facebook profilu Ekoper. 

Vabljeni na ogled, za pojasnila bo na voljo tudi študentka. 

Fotogalerija

Deli: