Razmere z oskrbo vode so resne. V primeru redukcij ta ne bo pitna.

Rižanski vodovod redukcija vode julij 2022

V četrtek, 21. julija, smo se odzvali na vabilo vodstva Rižanskega vodovoda Koper in v prostorih Gasilske brigade Koper prisluhnili predstavitvi razmer v oskrbi s pitno vodo. 

Uvodoma nas je pozdravil direktor Martin Pregelj, ki je v svojem nagovoru izpostavil sledeče:

 • Na prvem mestu je zagotavljanje pitne vode, ki ta hip prihaja iz štirih vodnih virov v skupni vrednosti 350 litrov na sekundo. Prizadevajo si, da do redukcij ne bi prišlo, zato pozivajo k racionalni porabi pitne vode. Prebivalstvo in gospodarski subjekti so se pozitivno odzvali na pozive in dokler bo to ravnovesje vzdržalo, bo voda na sleherni pipi pitna. 
 • Vodni viri so omejeni in ko bo količina vode v njih pod nivojem porabe, bodo potrebne redukcije. V tem primeru je potrebno vodo kontrolirano deliti. Generalni vodovodni sistem mora ostati v kondiciji s pitno vodo medtem, ko bodo v podsisteme vodo spuščali občasno, kar pomeni, da voda zaradi možnosti vdora drugih snovi ne bo pitna, zato bo potrebno prekuhavanje. Voda bo kljub redukcijam dosegljiva vsem uporabnikom, vsak dan. 
 • Posebno pozornost je potrebno posvetiti mlajšim uporabnikom (mladostniki, otroci), ki se s takimi razmerami še niso srečali oz. jih ne razumejo, zato apelirajo na starše, da otroke podučijo, da v primeru redukcij ne smejo piti vodo s pipe. 

Vodja službe za zdravstveni nadzor pri Rižanskem vodovodu Koper, Sara Milenkovski, nas je najprej seznanila z delovanjem vodovoda:

 • Vodovodna mreža oskrbuje 4 istrske občine, od tega je 99,6% odjemalcev priključeno nanjo. Sam vodovod je razvejan in zato zahteven iz vidike upravljanja in vzdrževanja. Tiste, ki niso priključeni na omrežje, oskrbujejo s cisternami. 
 • Turizem je generator višje porabe vode. Poraba je pozimi med 18 in 20 tisoč kubikov na dan, medtem ko je poleti med 33 in 35 tisoč. 
 • Ravno takrat, ko bi potrebovali vodnat vodni vir, tega ni. Ni merodajen dež, ki pade na območju slovenske Istre temveč je to količina padavin, ki pade na območju Brkinov, saj se od tam napaja vodni vir za Rižano. Če v zimskem času večino potreb po vodni oskrbi pokrijejo iz vira reke Rižane, pa v poletjem času odkupujejo vodo od Kraškega in Istrskega vodovoda. 
 • V primeru redukcij, bo vode najprej zmanjkalo višje ležečim krajem. Zakaj? Vodo se črpa v višje ležeče vodohrane od koder se ta distribuira v nižje ležeča naselja. 

Besedo je prevzel Darij Križman, vodja sektorja oskrbe s pitno vodo, ki nam je razložil situacijo glede razpoložljivih in predvidenih količin pitne vode:

 • Trenutno je zagotovljena dobava pitne vode vsem uporabnikom, ker se izvaja črpanje podtalnice. S strani Kraškega vodovoda odkupujejo 100 l/s, ki pa je podvržen nevarni situaciji zaradi požarov in 60 l/s s strani Istrskega vodovoda.  
 • Značilnost vodnega vira Rižane je da presahne, posledično morajo zato črpati podtalnico in iz tega vira zagotavljati biološki minimum Rižani. Suša je letos nastopila en mesec prej kot npr. leta 2012, ki velja za primerjalno leto. 
 • Največja bojazen je, koliko je razpoložljive vode v podtalnici. . 
 • Dnevne konice porabe pitne vode kompenzirajo z nižjo porabo v nočnih terminih.
 • Prvi sprejeti ukrepi, ki so jih dogovorili z istrskimi župani ( prepoved zalivanja, pranja avtomobilov, zaprtje javnih tušev in pip), so pomagali ohraniti 3.000 - 4.000 kubikov vode na dan. Dobro so se odzvali tudi prebivalci, poziv po zmanjšani porabi pitne vode pa so prav tako naslovili na velike potrošnike (zmanjšanje porabe za 30%). Nekateri bodo odšli na kolektivni dopust ali pa za 3 tedne ustavili proizvodnjo določenih artiklov. Nastopila je prepoved porabe pitne vode za kmetijstvo.

Če pride do redukcij, bodo količino vode v sistemu zagotavljali z zapiranjem. V začetku bodo redukcije v popoldanskih in nočnih urah. Če to ne bo zadostovalo, bodo občasne redukcije tudi v dopoldanskem času. Redukcije bodo izmenične. Za posamezna območja to pomeni, da vode enkrat ne bo na razpolago ponoči, drugič popoldan. Kakšen dan redukcije ne bo. 

Območja zapiranja bodo objavljena na spletni strani https://www.rvk.si/

Pripravili so tudi brošuro v slovenskem in italijanskem jeziku, kako ravnati z vodo, saj ko se cevovodi izpraznijo, obstaja možnost vdora nečistoč. Vodo bo zato potrebno prekuhavati in si narediti zalogo. 


Slika: Ko nivo razpoložljive vode pade pod rdečo črto, se začnejo ukrepi z redukcijami. Zelena črta označuje trenutno razpoložljive količine, vijolična pa biološki minimum ( voda, ki jo vračajo v reko Rižano). 

Naslednji teden na gospodinjstva pride brošura, ki bo uporabnike informirala, kako ravnati v primeru redukcij. Strahovi so odveč, gre za to, da se lahko odjemalci v miru pripravijo na morebiten scenarij, s ciljem, da se krizo čim lažje prebrodi. 

Informacije o redukcijah bo možno dobiti na:

Voda, ki danes priteče iz pip je pitna in na Rižanskem vodovodu poudarjajo, da se bodo trudili, da tako tudi ostane. Pri tem pozivajo vse, da z racionalno rabo pitne vode pomagajo, da se scenariju z redukcijami izognemo. Razveseljiva je tudi novica, da bo Slovenska vojska vodo črpala iz reke Unice in jo s cisternami dobavljala Rižanskemu vodovodu.

 


Fotogalerija

Deli: