V sredo, 9. februarja, zaradi bolezni ne bo javne obravnave OPPN-ja.

OPPN - zemljevid splošni
Sredina javna obravnava OPPN Škofije prestavljena

Javna obravnava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Škofij (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#) je zaradi bolezni prestavljena. 

Nov datum na Mestni občini Koper še usklajujejo in ga bodo sporočili naknadno. 

Rok javne razgrnitve v okviru katerega lahko javnost poda svoje pobude in pripombe za zdaj ostaja nespremenjen, gradivo bo na ogled vse do 18. februarja.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPPN za ureditev območja Škofije, ki je dostopno na povezavi https://www.koper.si/.../obcinski-podrobni-prostorski.../, bo javno razgrnjeno od 5. januarja do vključno 18. februarja v pritličju stavbe občinske uprave Mestne občine Koper (Verdijeva ulica10) in v prostorih Krajevne skupnosti Škofije (Spodnje Škofije 54). 

Če se bo izkazala potreba, bo občina rok javne razgrnitve še podaljša
Deli: