V veljavo stopil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19

Corona

Z včerajšnji dnem je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/2020). Gre za peti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP5):


Na področju dela  

 • nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka;
 • ukrep delnega povračila nadomestila za začasno čakanje na delo.

Za samozaposlene in mikro podjetja

 • mesečni temeljni dohodek ter povračilo delnega nadomestila za čas karantene za samozaposlene, družbenike, ki so poslovodne osebe in kmete;
 • zagotovitev zaščitnih mask za mikro podjetja z do vključno štirimi zaposlenimi. 

Na področju socialnega  varstva

 • možnost začasne razporeditve zaposlenih pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti  tam, kjer je povečan obseg dela zaradi COVID-19  ter dodatek  do 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega za prerazporejene zaposlene;
 • dodatek za neposredno delo z uporabniki pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev v sivih in rdečih conah v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega;
 • ukrepi, ki ohranjajo cene oskrbnin v domovih za starejše (financiranje zaloge osebne varovalne opreme, sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene in izvajalce na področju socialnega varstva, kritje izpade prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov ter zaradi umika v domačo oskrbo).

    Na področju zdravstva

 •  izvedba nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnost do zdravstvenih storitev;
 •  brezplačno prostovoljno cepljene proti sezonski gripi;
 •  možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri dni;
 •  podrobnejša ureditev instituta karantene na domu;
 •  mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2.

    Na področju vzgoje in izobraževanja

 •  ureditev vzgojno izobraževalnega dela na daljavo;
 •  zagotavljanje financiranja zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov;
 •  oprostitev plačila vrtca v primeru odreditve karantene otroku. 


Prav tako je pričela veljati odredba ministra za zdravje o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/2020).
Skladno z odredbo ministra izvajalci zdravstvene dejavnosti prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev

Izvajajo se le naslednje preventivne zdravstvene storitve:

 • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
 • preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
 • preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
 • preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
 • cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Pripravil: Oddelek za zaščito in reševanje MOK

Deli: