Ambulanta na Škofijah – obljuba s figo v žepu, sredstvo izsiljevanja ali kaj drugega?

lokacija ambulante

Julij se izteka, občina in župan Boris Popovič pa do danes nista zagotovila prostorov za lani obljubljeno ambulanto na Škofijah. Že čez nekaj dni (1. avgusta) se odpre možnost financiranja te dodatne ambulantne dejavnosti, ki sta jo, po navedbah medijev, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje dodelila MOK že novembra lani. Denar bo torej kmalu na razpolago, KS Škofije je naredila vse, kar je bilo v njeni moči in ponudila celo prostor s širokim konsenzom krajanov in svetnikov, čeprav je zagotavljanje prostorske rešitve sicer v celoti stvar občine. Zakaj od novembra do danes ustanoviteljica Zdravstvenega doma MOK in župan nista uredila pogojev za začetek delovanja ambulante, ali je bila obljuba o ambulanti na Škofijah sploh resna in kaj se dogaja v ozadju, so vprašanja, na katera pozna odgovore zgolj župan. Dejstvo je, da o tem ne obstaja noben uradni sklep, da o nameri za vzpostavitev ambulante na Škofijah ni uradno seznanjen svet Zdravstvenega doma, da se dogajajo taki in drugačni pritiski na člane sveta KS, da župan s KS komunicira preko ekopra.si, da je vse na ravni »rekla kazala«, čas pa se izteka. Ne samo v škodo 3.350 krajanov KS Škofije, temveč celotne občine, saj bi nova ambulanta pomenila dodatnega zdravnika v občini in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev za občane.

Pobuda, ki jo je dal svet KS Škofije že spomladi 2016,  je naletela na gluha ušesa, dokler je ni ponovil krajevni svetnik iz vrst županove stranke, ki smo ga na svetu imenovali za koordinatorja stikov z občino in ZD Koper. Ta je s prekoračitvijo pooblastil promoviral umestitev ambulante v neprimerne prostore v Zadružnem domu (ZD) Škofije, kar je (šele) v začetku aprila letos spoznal tudi župan. Po končanem zboru občanov, ki ga je sklical zaradi prizadevanj civilne iniciative ŠPET za novo osnovno šolo,  smo namreč  končno tudi z županom opravili ogled tega neprimernega prostora in nekaterih drugih lokacij.  Stekel je tudi dialog z vodstvom KS, ki ga je župan pred tem tri leta in pol zavračal. Deklariran namen odprtja tega dialoga s strani župana je bil realizacija projekta ambulante s čim večjim konsenzom lokalne skupnosti o prostorski umestitvi. Z obeh strani smo dali na mizo skupno osem prostorskih možnosti, od katerih sta na koncu ostali le dve (brez argumentov o neprimernosti ostalih šestih), obe v prostorih KS oziroma Zadružnega doma. A župan se je brez presoje številk in drugih okoliščin samovoljno odločil za najmanj sprejemljivo – za avlo dvorane ZD Škofije (pred kratkim poimenovane dvorana Hermana Pečariča). S tem je povsem ignoriral predlog krajanov, društev in sveta KS o umestitvi ambulante v 1. nadstropje Zadružnega doma.

Uresničitev njegove ideje  bi avlo iztrgala iz dosedanje uveljavljene funkcije predprostora za druženje ob dogodkih v dvorani in po njih, prostora za dogodke z obiskom do 60 obiskovalcev, za razširjene seje sveta, zlasti pa bi društva ostala brez prostora za vaje, ki v avli dnevno potekajo. Vzporedno s  tem posegom naj bi zgradili nadomestno avlo na sedanjem parkirišču, ob tem morebiti celo zmanjšali kapaciteto sedanje dvorane, postavili novo kovinsko fasado, spremenili parkirišče v tlakovan vaški trg s fontano … Da se tako uničuje tudi del investicije izpred osmih let, ko je bila avla kvalitetno obnovljena kot sestavni del dvorane (za 340.000 evrov vloženih javnih sredstev, od tega 145.000 evrov nepovratnih evropskih), kot kaže, sploh ni pomembno.

Svet KS Škofije se je soglasno zavzel za umestitev ambulante v prvo nadstropje, zavedajoč se, da je v tem primeru potrebna vgradnja dodatne opreme (dvigala) za gibalno ovirane. To tehnično ne predstavlja večjega problema. S tem bi vsem postali dostopni tudi drugi javni  prostori ZD, kot npr. tajništvo KS. Ponudili smo tudi pomoč pri urejanju odnosov s sedanjimi najemniki poslovnih prostorov, za kar bi bilo potrebno usposobiti tri nedokončane prostore v ZD. Strošek vseh posegov v prostor, skupaj z ambulantnimi, po ocenah ne bi  presegel 100.000 evrov. Notranjost Zadružnega doma bi bila tako končno tudi v celoti uporabna, saj je ob obnovi dvorane in avle v letu 2010 ostalo marsikaj nedokončano. Ob promptni odločitvi bi uporabno dovoljenje lahko dobili že pred iztekom letošnjega leta in ne bi izgubili vira financiranja ambulante.

Sprašujem se, ali je ambulanta v prvem nadstropju premalo vidna in »glamurozna« za letošnjo jesen. Za gradnjo nadomestne avle, fasade in trga namreč »denar ni problem« (citat župana). Za uresničitev njegove ideje bi bilo verjetno potrebno več kot 250.000 evrov. Vprašanje pa je tudi, kako, kdaj in če sploh bi bila, zaradi prihajajočih volitev in potrebnih upravnih postopkov, zgrajena nadomestna avla. Ob tem bi po najbolj optimističnem predvidevanju ostala dvorana vsaj eno leto brez avle.

Se pa renderji ali računalniške sličice bodoče ureditve dobro prodajajo županovim entuziastom. Podobno kot ob vsakih volitvah nastajajo že značilne sličice stolpov in otokov, ki jih potem ni. Za Škofjote so prišle v obtok  tudi najaktualnejše sličice s polovico nove dvoetažne šole. Civilna  iniciativa in zbor krajanov sta zavrnila  energetsko sanacijo preživelega montažnega objekta, zato je pač treba obljubiti kaj novega.

Predvidljivo je tudi nadaljevanje sage o ambulanti. Kot v ostalih škofijskih »projektih«, se bo krivdo za zgrešene poteze (neodgovorjeni maili župana v zadevi begunci, nameravana energetska sanacija preživetega objekta) spet skušalo prevaliti na vodstvo sveta. Toda izključna odgovornost za opisano situacijo je na vodstvu občine, ki kot zakonski zavezanec določa mrežo osnovnega zdravstvenega varstva in tudi ustrezne prostore zanjo. Kaže, da  župana očitno bolj kot zdravstvo in dobrobit občanov zanima produkcija sličic arhitekturnih »presežkov« za nabiranje volilnih glasov.

 

Edmond Gašpar

Deli: