Čistijo Škofijski potok

Čiščenje struge potoka

Po zadnjem večjem deževju se je ponovno pokazalo, da je struga Škofijskega potoka slabo pretočna. Narasle vode so tako začele ogrožati bližnje stanovanjske hiše, poplavilo je nekaj kletnih prostorov, naplavine vejevja in mulja pa so dosegle celo cesto za hotelom Carnevale. 

Krajevna skupnost Škofije in Mestna občina Koper sta urgirali pri Direkciji Republike Slovenije za vode na Ministrstvu za okolje in prostor. 

Z mesecem februarjem so se tako že začela vzdrževalna dela, ki predvidevajo odstranitev odvečne zarasti v dolžini od mosta za Plavje do državne meje z Republiko Italijo.  Izvajalec del je VGP Drava po naročilu Direkcije RS za vode. 

Čiščenje pa je tudi razkrilo odnos ljudi do okolja. Tako je moč opaziti odpadke, voda pa, zaradi odtokov speljanih v potok, zaudarja po fekalijah. 

Na področju, kjer v poletnih mesecih voda tudi presahne, bi morali pokazati večjo vnemo pri zaščiti te naravne dobrine. Fotogalerija

Deli: