"Izgovor, da denarja ni, ni sprejemljiv"

30. seja

30. seja sveta KS Škofije je bila vsebinsko zelo pestra in je med drugim prinesla nekaj pomembnih sklepov o investicijah v naslednjih mesecih. Svetniki so sprejeli tudi zapisnike zadnjih dveh rednih in ene izredne seje ter potrdili vse sklepe zbora krajanov o gradnji nove šole in ambulanti iz aprila.

Prisotne v polni sejni sobi je nekoliko zmotila zgolj odsotnost nekaterih svetnikov: tik pred sejo  je svojo odsotnost sporočil Damjan Pečarič, brez pojasnila pa se seje nista udeležila Rino Hrvatin in Milan Markočič. Ker je bilo na dnevnem redu poročilo Špeta in so se predstavniki seje tudi udeležili, je vzrok za njihovo odsotnost večina videla prav v tem. Včasih se je pač težko soočiti iz oči v oči z argumenti.

Špet je pripravil obširno poročilo o svojem delu in ugotovitvah, ki bo del gradiva 30. seje. Povzel ga je Alan Radin in dopolnili še drugi razpravljalci.

Objavljamo samo zaključek, celotno poročilo bo objavljeno v povezavi.

Zaključek

CI ŠPET – Krajani za napredno KS Škofije je v raziskovalno delo zadnjih nekaj mesecev vložila veliko število volonterskih ur. Nič nismo govorili na pamet, temveč smo za vsako trditev poiskali tudi pisne vire, dokumentacijo in primere dobrih praks, ki so jih ubrale druge slovenske občine.

VODSTVO MOK NA ČELU Z ŽUPANOM BORISOM POPOVIČEM v primeru šole s krajani ni vodilo zadovoljivega dialoga. Krajani imamo nesporno  največ znanja o potrebah naše KS in prav bi bilo, da jim vodstvo MOK prisluhne. Vsi  plačujemo davke in prispevamo v občinsko blagajno, zato argumente koliko glasov je župan prejel v določenem okraju, ne moremo jemati resno. Zahtevamo, da se naši prispevki vračajo v KS v obliki prepotrebnih investicij in izgradnja NOVE OSNOVNE ŠOLE je ena najnujnejših. Župan je pravilnost svoje odločitve glede umestitve novogradnje preveril vsaj trikrat. Prvič, ko je občinskemu svetu podal predlog za nadomestno gradnjo OŠ Oskar Kovačič Škofije, drugič na volitvah 2011, ko je na Škofijah slavila njegova lista in tretjič, ko smo se na zboru krajanov leta 2012 krajani, vodstvo šole in vodstvo MOK enotno strinjali, da je nova šola prioriteta. Menimo, da je dobre odločitve potrebno le še oplemenititi in nikakor opustiti. Energetska sanacija več kot 40 let starega montažnega in dotrajanega objekta zatorej ni prava pot oz. odločitev. O temu priča tudi 16 primerov iz širše okolice, ki smo jih v tem poročilu tudi navedli. 

IZGOVOR, DA NI DENARJA je bil v primeru OŠ Oskar Kovačič že  prevečkrat uporabljen. Mestna občina Koper bi morala v obnovo objekta investirati že leta 2007, a so se ji (kljub navedbah o dotrajanosti v šolskih letnih delovnih načrtih) druge investicije v občini zdele pomembnejše. Prav tako se pristojni vsaj od leta 2009 zavedajo, da je stavba OŠ Oskar Kovačič tehnično neustrezna, kar so  potrdili in tudi zapisali v proračunski dokumentaciji ter predlagali novogradnjo. Žal je MOK zamudila priložnost, da se prijavi na razpise, ko je država še sofinancirala novogradnje. Tako bi zmanjšala svoj finančni vložek. Obnove naj bi se MOK lotila tudi v letih 2012/2013 pa tudi to ni steklo, saj so nam najprej 2011 v predvolilnem obdobju obljubljali NOVO ŠOLO, leta 2012 na zboru krajanov to tudi potrdili, leta 2013 pa spremenili razmišljanje in začeli s poizvedovanjem o očitno cenejši a bistveno manj kvalitetnejši rešitvi. Zaradi zavlačevanja MOK so naši otroci že skoraj desetletje v neprimernih in nezdravih šolskih prostorih. Menimo, da bi nekdo za tovrstno malomarnost moral prevzeti odgovornost. Sprašujemo se kam je izginilo nekaj več kot 8 milijonov evrov, ki so bili predvideni za novogradnjo v letih 2010 do 2012?  Trditve župana iz leta 2014, da je občina v dobrem finančnem stanju, da bi se lahko še dodatno zadolževala in si lahko privošči nadstandard, pričajo o temu, da denar je, a se ga ne želi nameniti za izgradnjo nove šole na Škofijah. Ob tem pa lahko občudujemo kako v Kopru rastejo nove športne površine, osvetljena igrišča za odbojko na mivki in se urejuje mestno okolje  (skalomet, novi park, dvigalo).

Izgovor, da denarja ni, za nas ni več sprejemljiv!

V poročilu je tudi komentar na dogajanje v poslovnih prostorih Vlaste Vežnaver, ki je bilo javno objavljeno.

V CI ŠPET-Krajani za napredno KS Škofije obžalujemo in hrkati obsojamo dogajanje in izjave v poslovnih prostorih Vlaste Vežnave dne 04.05.2018, ki so bili objavljeni na FB profilih in e-Kopru. Kredibilnost gospe Vlaste Vežnaver o tem, da ni vedela kaj podpisuje, ker ni imela očal, je zelo na majavih tleh: 1. Ker se na zborih krajanov nikoli ni podpisovalo prisotnosti (kot je gospa, nekdanja predsednica sveta KS, »mislila«, da podpisuje), kaj šele, da bi zato bili potrebni podatki o rojstnem datumu itd., 2. Ker so ji bila podana ustna pojasnila kaj podpisuje, 3. Ker je poleg podpisnega lista bil A4 plakat, ki je nazorno govoril, kaj se na tem mestu podpisuje,              4. Ker gospa deluje v zavarovalništvu in dnevno sklepa pogodbe, zato menimo, da bi jo morala voditi profesionalna previdnost. CI ŠPET ne potrebuje njenega podpisa, če se ga zdaj sramuje, čeravno je sama zatrdila, da je tudi ona za novo šolo, ampak, da je ta župan ne bo delal. Leta 2011/2012 je bila med tistimi, ki so projekt nove šole podpirali. Njena kredibilnost je tudi vprašljiva zaradi izjave na zadnjem zboru krajanov, ko je trdila, da je projekt nove šole bil projekt prejšnjega mandata. To ni res, saj se je sprememba zgodila v obdobju enega mandata in to iz leta 2012 na leto 2013.

Izjave podpredsednika KS Škofije Damjana Pečariča so zaskrbljujoče predvsem iz razloga, ker ni nikoli pristopil do nas ali pa zaprosil CI za kakršnakoli pojasnila. Z njegove strani ni bilo nikoli zastavljeno nobeno vprašanje ali pa pobuda, da bi nam razložil svoje poglede. Zaključke o navidezni  netransparentnosti delovanja CI oz. postopka zbiranja podpisov si je izoblikoval sam, brez kakršnega koli oprijemljivega argumenta. Menimo, da je za pravnika in zastopnika KS Škofije to izredno sporna praksa, saj se je avtomatično postavil na eno stran in to na podlagi nepreverjenih informacij.  

Svetnika Milan Markočič in Rino Hrvatin sta oba v tesnih odnosih z vodstvom občine in kot kaže raje zagovarjata ravnanje občine in ju ne zanimajo  potrebe in zahteve  krajanov. Njuna pasivnost glede problematike osnovne šole tako sploh ne preseneča. Glede na to, da sta zelo blizu županovim krogom nista bila sposobna ali pa si nista upala povedati, kaj vse je s šolo  narobe. Menimo, da si taki svetniki, ki dajo več na županovo trepljanje po rami, kakor pa na dobrobit naših otrok, ne zaslužijo zastopati KS Škofije.

CI ŠPET-Krajani za napredno skupnost Škofije v celoti zavrača izjave koprskega župana Borisa Popoviča in občinske svetnice iz njegove stranke ga.Vlaste Vežnaver, da je delovanje CI škodljivo. Glede škodljivega delovanja  naj se akterji raje spomnijo svojih neizpolnjenih obljub.

Deli: