Izšlo je glasilo

Na burji 7

Konec preteklega tedna so v tiskarni Vek natisnili 1.250 izvodov glasila KS Škofije Na burji. Obsega 32 strani in prinaša prispevke o dogajanju v zadnjega pol leta.

Poštarji ga bodo v sredo raznosili po gospodinjstvih.

Prijetno branje!

Deli: