Javna razgrnitev dopolnjenega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#)

OPPN ŠKOFIJE

Mestna občina Koper naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#). 

Gradivo bo javno razgrnjeno od 5. januarja 2022 do 4. februarja 2022:

  • V veži upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, med 8. in 15. uro, ob sredah, od 8. do 17. ure ter ob petkih, od 8. do 13. ure.
  • V prostorih Krajevne skupnosti Škofije, Spodnje Škofije 54, ob ponedeljkih, med 8. in 12. uro in ob sredah, od 14. do 17. ure. 

Gradivo bo javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Mestne občine Koper: https://www.koper.si/regulation/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-za-ureditev-obmocja-skofije-17-p1-17-p2-17-p3-in-kc-25-p/

Javna obravnava bo v sredo, 26. januarja 2022, ob 16. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Škofije. 

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami NIJZ. 

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 4. februarja 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. 

Pripombe in predlog se lahko v času javne razgrnitve dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb, lahko se pošljejo na naslov Mestne občine Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si , z navedbo v polje zadeva "3505-8/202-OPPN za ureditev območja Škofije". 

obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem mestu. 

Mestna občina Koper bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Koper - www.koper.si


Preberite tudi: https://www.ks-skofije.si/novice/javna-predstavitev-izhodisc-za-oppn-skofije


Deli: