Na burji

Na burji 9

Izšla je 9. številka krajevnega glasila Na burji. V njem je predsednik sveta opisal štiriletno delo, ki je bilo po eni strani polno izzivov in po drugi polno ovir.  Statistika o delu sveta in svetnikov sveta KS Škofije v mandatu 2014 - 2018 kaže na število različnih sej, sklepov in aktivnosti. Povzete so največje naložbe in izboljšave, pestro društveno življenje, pa tudi, kaj vse je bilo s strani občine obljubljeno, a nerealizirano.

Celotno glasilo, ki je izšlo na 24 straneh, je objavljeno tudi na spletni strani KS Škofije.

http://www.ks-skofije.si/docs/2018/11/5bed60b8_naburji9.pdf

Deli: