Novinarka Slovenskih novic sprašuje, predsednik odgovarja

lokacija ambulante

Novinarka Moni Černe iz Slovenskih novic je 13. avgusta predsedniku sveta KS Škofije poslala vprašanja glede ambulante na Škofijah. Edmond Gašpar ji je odgovore s številnimi dokumenti oziroma datotekami, ki ponujajo celovit vpogled na dogajanje okoli željene in potrebne ambulante na Škofijah, posredoval 15. avgusta. Prav tako ji je posredoval naslov internetne strani KS Škofije, kjer so objavljeni vsi zapisniki, sklepi in drugi dokumenti o delovanju sveta KS Škofije in zadevi ambulanta.

Prispevek še ni objavljen, seznanitev s  vprašanji in odgovori pa je gotovo v interesu krajanov, zato jih v celoti objavljamo. 

Vprašanja Moni Černe (črni) in odgovori predsednika Sveta KS Škofije (modri)

 1. Po tem, ko naj bi postala objektivna možnost hitre realizacije zdravstvene ambulante v KS Škofije, na lokaciji, kjer trenutno potekajo športne aktivnosti (fitnes center), naj bi po navedbah nekaterih vaših krajanov Škofij, predsednik KS, Edmond Gašpar, zaviral delovanje slednje na lokaciji, kjer ima najemnik fitnes prostor?

-  Ali to drži?

Ne drži, saj  je sam župan Boris Popovič po ogledu nadomestnega prostora za fitnes sporočil najemnici, da to ni dobra rešitev. Sicer pa je tudi Odbor za infrastrukturo KS podal svoje pomisleke o tej lokaciji, o čemer je bil župan seznanjen. Prilagam poročilo odbora, ki je izpostavil problematičnost te lokacije in je odgovor na drugo alinejo

 -  V kolikor da, zakaj se Vam lokacija ne zdi ustrezna? 

2. Katere lokacije za ambulanto na Škofijah ste predlagali Vi?

-  Po navedbah nekaterih naj bi lokacije, ki ste jih predlagali, še pred začetkom delovanja ambulante zahtevale precejšen denarni vložek?

Predlagane so bile lokacije v nekaterih zasebnih objektih, predvsem pa prostor v izmeri 100 m2 v pritličju objekta Stara pekarna, v lasti občine, ki ga oddaja v najem italijanskemu nepremičninarju. Prostor je v območju centralnih dejavnosti, v preteklosti je bila v njem lekarna. Ob njem sta dve parkirišči kapacitete preko 50 vozil. Župan je ta predlog zavrnil rekoč: «Kaj najemnika bi metali na cesto?«. Za to rešitev sem predlagal tudi kombinacijo  zamenjave prostorov, kjer bi društvu, ki zaseda nadomestni prostor za nepremičninarja (tudi občinski) ponudili prostor  v zadružnem domu KS. Priprava vsakega prostora za zdravstveno dejavnost zahtevajo predhodni finančni vložek in pridobitev uporabnega dovoljenja. Župan Popovič je v kratkem obdobju neposrednih pogovorih z menoj večkrat poudaril, da denar zanj oz za občino ni nikakršen problem. 

3. Nekateri krajani Vam očitajo, da naj ne bi delali v dobro krajanov, ampak nasprotno, ker da ste v dolgoletnem sporu s koprskim županom, Borisom Popovičem, ki naj bi ambulanto na navedeni lokaciji podprl in za izvedbo slednje zagotovil občinska sredstva? Prosimo za vašo plat ter pojasnitev nastale situacije?

- V kolikor ste Vi (in vaša partnerka) res v sporu z g. Popovičem, nas zanima zakaj?

Z županom Popovičem nisem v sporu, saj sem nosilec javne funkcije tako kot on. Izpostavljanje moje partnerice, ki nima nobene javne funkcije,  je županova mantra ali pa mora  župana, saj so mu ženske vedno primerna tarča obračunavanj.  Zakaj župan od novembra 2014 do konca aprila 2018, ko me je začel nagovarjati k sodelovanju pri za iskanju primernega prostora ambulante, ni želel nikakršnega dialoga s predsednikom največje zaledne KS, je vprašanje za Borisa Popoviča.

- Ali menite, da osebne zamere, ki jih morebiti gojite posamezniki, pripomorejo  k boljšemu življenju krajanov in krajank Škofij? 

S strani predsednika KS ni nobenih osebnih zamer do župana, saj smo zaenkrat še vedno del skupne občine. Sem pa argumentiran kritik njegovega načina županovanja, pri katerem  ni prostora za lokalo samoupravo, participativnost in enakomeren razvoj vseh delov občine. Na ta način je žal že zmanjšal občino za bivšo KS  Ankaran.

 4. Ali ste seznanjeni z vsebino kazenske ovadbe, katera naj bi bila zaradi delovanja v KS Škofije, zoper Vas podana v lanskem letu?

Da, seznanjen sem s kazensko ovadbo, ki jo je vložila članica mestnega odbora SDS Sabina Homjak zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja inoškodovanja javnih sredstev ob angažiranju odvetniške pisarne pri reševanju lastniškega statusa Zadržnega doma.Sklep o pravni pomoči (svetovanje, priprava vlog,  pravna mnenja, zastopanje)  kompetentne  odvetniške pisarne  po veljavnih odvetniških tarifah oziroma po pogodbenem pavšalu je sprejel svet KS. Ta gospa, ki sploh ne živi v naši KS, je bila glavna agitatorka lanskoletnih ksenofobnih dogajanj ob begunskem vprašanju na Škofijah. V sodelovanju z županom in občinsko upravo je ob zbiranju podpisov proti begunske peticije zbirala tudi podpise o odstavitvi predsednika KS. Ker s tem ni(so) uspela(i), je nato vložila votlo kazensko prijavo. 

5. Kdaj bo zdravstvena ambulanta v KS Škofije na kateri lokaciji, kakšne aktivnosti v zvezi s tem potekajo?

Do današnjega dne KS Škofije ni prejela nobenega uradnega sklepa župana u odprtju ambulante na Škofijah, zato ni mogoče govoriti o objektivni možnosti odpiranja ambulante kot navajate v začetku prvega vprašanja. O tem ne ve nič niti svet Zdravstvenega doma, pod čigar okrilje naj bi spadala ambulanta. Svet KS je dne 13.06. na 4. izredni seji soglasno sprejel stališče, da daje polno podporo umestitvi ambulante v prvem nadstropju Zadružnega doma po načrtu  idejne rešitve, ki ga je dal izdelati župan. Komentar k temu stališču pa smo zasledili le na portalu e-Koper, torej nimamo nobene uradne informacije o tem, kakšne  namere ima župan Boris Popovič z ambulanto Škofije.  

6. Ali boste po izteku mandata predsednika KS Škofije, znova kandidirali?

O tem se bom javno  izrekel, ko bodo stekla volilna opravila po rokovniku za lokalne volitve 2018.

Deli: