Obnova poti na plavskem pokopališču

pokopališče Plavje

Te dni se na pokopališču Plavje začenja načrtovana obnova obstoječih in izgradnja novih poti. S tem se  bo zagotovila večja dostopnost, varnost in urejen videz pokopališča.

S številkami 1-7 so označene poti, ki se bodo postopoma uredile. V prvi ureditveni fazi se bo letos izvedlo poti 1, 3, 4, 5, 6 in 7 s skupno površino okoli  250m2, k se bodo tlakovale z betonskimi tlakovci. Dela bodo  zaključena pred 1. novembrom 2018.

Pri  zadostni širini med grobnega prostora ob poteh 1 in 2 bo na desni strani teh poti predviden prostor za žarne grobove. Na spodnjem delu pokopališča, levo od mrliške vežice, pa se načrtuje postavitev žarnih niš, ki se bi uredila v drugi gradbeni  fazi do leta 2021.

Krajevna skupnost skrbnike grobov in obiskovalce vljudno prosi za potrpljenje in strpnost med potekom del.

Za vse  morebitne pripombe in vprašanja med gradnjo pokličite tajništvo KS, tel. 05 6549121 ali pa skrbnika projekta Matjaža Čoka na 031 323 252.  

Deli: