Ocenjevanje škode zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019

logo

Mestna občina Koper obvešča, da bo na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode na stvareh, zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019, št. 844-5/2019-5-DGZR z dne 19. 2. 2019, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, pričela z ocenjevanjem škode. Oškodovanci, ki so v Mestni občini Koper utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih (škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje), stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, lahko to prijavijo na predpisanih obrazcih (1, 3, 4 in 5). Na podlagi prejetih vlog bodo škodo ocenile občinske komisije.

Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (Verdijeva ul. 10) in na spletni strani www.koper.si.

Oškodovance opozarjajo, da morajo izpolnjene obrazce oddati osebno, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, oz. jih poslati priporočeno po pošti, najkasneje do vključno petka, 8. 3. 2019.

 

Deli: