Pesniku Cirilu Zlobcu v spomin in zahvalo

ciril zlobec

                                             /1925 – 2018/

                                  In dan vse bolj nagiba se v večer,

                                 vse manj in manj je že pod oknom hrupa,

                                 zdaj veva, svet ni jagnje in ni zver,

                                 srce ne terja več, samo še upa.

                              ( Iz zbirke Ljubezen dvoedina, str. 62)

                                             

Ciril Zlobec, pesnik, pisatelj, prevajalec, publicist, je bil 22. junija 1987. leta gost KD Istrski grmič Škofije. Z njim smo doživeli nepozaben večer.  Obogatil nas je s svojo toplo prisotnostjo, s preudarno besedo, z globino in razumevanjem življenja.  Pesnika smo počastili  z njegovimi verzi, ki so jih interpretirali naši mladi recitatorji.

Srečanje  s Cirilom Zlobcem je žlahten kamenček v mozaiku kulturnega življenja v naši krajevni skupnosti. Sporočilo njegove poezije je ljubezen - ljubezen v najširšem in najglobljem pomenu našega bivanja.

Hvala,  spoštovani poet, za večer, ki ste nam ga podarili pred 31 leti.

                                                                                             KD Istrski grmič Škofije

(fotografija iz arhiva KD IG, junij 1987; ob pesniku njegova soproga Veronika)

Deli: